GRI 102-11 l  102-16 l 205-2


Naše práce pro klienty je velmi rozmanitá a různorodé jsou i naše týmy. Všechny zaměstnance ale spojují firemní hodnoty a zaměření na kvalitu. 

Zásady práce na zakázkách

  

Pomáháme českému podnikání k úspěchu

GRI 102-13

Jsme partneři jak pro globální korporace, tak i lokální firmy a nevládní nebo neziskové organizace.

Vyhledáváme spolupráci se start-upy a menšími firmami, které nabízejí zajímavé technologie, např. v odvětví fintech nebo v pokročilé datové analytice.

Rozvíjíme poradenství v oblasti udržitelnosti a společně s klienty přispíváme k dalšímu rozvoji společnosti. Se sítí KPMG IMPACT budujeme udržitelnější budoucnost. 

Jsme členy více než 30 odborných a profesních organizací a zapojujeme se do činnosti expertních a pracovních skupin. Patříme například do aliance Byznys pro společnost, která se zaměřuje na šíření principů CSR a udržitelného podnikání v České republice. 

Předáváme své know-how

Naše expertní týmy pravidelně diskutují o trendech, potřebách i výzvách, kterým trh čelí. Své know-how předáváme odborné veřejnosti ve studiích, na konferencích a odborných setkáních. I přesto, že se kvůli pandemii řada událostí nemohla uskutečnit, podařilo se nám realizovat celkem 68 eventů, z toho 24 online.

To nejdůležitější z oblasti financí, daní, účetnictví, legislativy a práva shrnuje bezplatný servis Daňové a právní aktuality.

Sledujeme zákaznickou spokojenost

Spokojenost klientů je pro nás klíčová, a proto neustále zdokonalujeme své služby a zavádíme nové přístupy v řízení zákaznické spokojenosti, tzv. Client Insights.

Prostřednictvím Client Insights získáváme od klientů zpětnou vazbu na naši práci. Využíváme dva nástroje: Hodnocení zakázky a Hodnocení spolupráce, jejichž prostřednictvím zjišťují dojmy klientů osobně partneři KPMG. Zpětná vazba nám pomáhá se zlepšovat a zůstávat tak pro klienty jasnou volbou. Budování dlouhodobých vztahů založených na vzájemné důvěře je jedním z pilířů obchodní strategie KPMG.

 

KPMG Hotline a etický kodex

Všichni zaměstnanci i jakákoliv třetí strana mohou využít etickou linku KPMG Hotline ke sdělení problému nebo stížnosti na neetické jednání.

Pro úspěšné a udržitelné podnikání je klíčová firemní kultura a její hodnoty, které shrnuje etický kodex.

 

 

Další informace