Jakých chyb se vyvarovat a které klíčové vlastnosti potřebuje lídr digitální transformace? Nejen o tom byla lednová konference KPMG, na níž jsme představili aktuální trendy v leadershipu a dovednostech dnešní doby. Pozvání Martina Hladíka, partnera KPMG, přijali top manažeři Martin Záklasník, Tomáš Budník a Petr Brávek. Eva Höschlová diskuzi doplnila o psychologický pohled na manažery a organizace.

„Až 70–84 % digitálních transformací nesplní očekávání,“ temně vykopl téma konference Martin Hladík. Příčiny podle něj spočívají především v nejasné strategii, neochotě přijmout změnu a zásadní roli hraje také nedostatečný leadership. Podle Hladíka je důležité soustředit se na osvědčené faktory úspěchu, mezi něž řadí důraz na strategii a firemní kulturu, péči o rozvoj znalostí ve firmě a také zaměření na zákazníka.

Kdo nedělá chyby, nedělá změnu

Vysoký počet neúspěšných změnových projektů potvrzují také data psycholožky Höschlové. Jaké příčiny za neschopností dotáhnout transformaci stojí a proč jsou vůči ní často rezistentní lidé ve firmě? Z psychologických průzkumů vyplývá, že nejsložitější je právě změnit přístup lidí. Höschlová zdůraznila, že pomáhá změnu rozdělit do menších kroků s jasnými časovými milníky. Zároveň se doporučuje pravidelně debriefovat a vytvořit si návyky a rituály, které nás „stabilizují“ a odměňují.

Dalším rizikovým faktorem je prostředí, ve kterém zaměstnanci pociťují strach. Lidé se totiž instinktivně bojí selhání, odmítnutí komunity, zesměšnění. Dobrý lídr dokáže nabízet psychologické bezpečí. Vytváří prostředí, kde se lidé mohou bezpečně učit a zkoušet nové věci, případně zpochybňovat dosavadní použité přístupy. Lídr na tento úkol přitom nemusí být sám. Při podpoře změny jsou důležité také další klíčové osobnosti ve firmě. Tito firemní „influenceři“ mohou při komunikaci změny hrát důležitou roli.

Konference nabídla také ryze praktický pohled, který představil mimo jiné Martin Záklasník. „Digitalizace je o zákazníkovi a často je to zákazník interní,“ tvrdí Záklasník, který má zkušenosti s digitalizací velké energetické firmy. Proto je potřeba stále pracovat na zlepšování zákaznických cest. Je přitom chyba přepokládat, že víme, co zákazník chce. To nemůžeme zjistit, aniž bychom se zeptali. Dále je potřeba odlišovat „šum“ od toho, co je skutečně důležité. Klíčové je podchytit moment, který zásadně mění ostatní a má dlouhodobý dopad v daném odvětví (jako byl třeba nástup fotovoltaiky v energetice).

Kromě racionální složky je nezbytný i důraz na emoce. „Podcenění emoční stránky vede k rezistenci,“ potvrzuje na základě své zkušenosti Záklasník. Podobně jako Höschlová zdůraznil potřebu nebát se dělat chyby. Při digitalizaci se totiž lídr často ocitá v situaci, kdy nějaký krok nebo rozhodnutí dělá úplně poprvé. Řešení nezná ani znát nemůže a někdy nezbývá než jít metodou pokusu a omylu. V praxi tak platí, že kdo nedělá chyby, nedělá změnu. Tento postoj se však v konzervativních odvětvích, jako je třeba energetika nebo finančnictví, prosazuje s obtížemi.

Jak vypadá superlídr digitální transformace

V komplexním úkolu provést firmu digitální transformací je klíčová role lídra. Jaké vlastnosti by mu neměly chybět? Petr Brávek v této souvislosti upozornil na nezbytný soulad mezi vizí a strategií. V tom je podle něj role CEO, který nemůže na problém nahlížet jen perspektivou technického řešení. Transformace tak klade další nároky na IT, které se otevírá vůči firmě a musí pracovat jinak a být součástí firmy. CEO proto nesmí zapomínat, že je také HR manažer. To, jak sestaví tým a jak ho dokáže koordinovat, sladit a motivovat, hraje podstatnou roli. Na význam emocí a „lidskosti“ poukazuje také Záklasník, podle kterého v tomto ohledu člověka nemůže zastoupit umělá inteligence. Z praxe Evy Höschlové se ukazuje, že si tento fakt top manažeři uvědomují a čím dál víc z nich má zájem vzdělávat se v psychologii, vedení lidí a HR.

Nemusíme se tak bát, že nám budoucnost vezmou technologie a AI. Svět bude dál patřit lídrům, kteří mají silnou emoční inteligenci a dokážou vidět souvislosti, předvídat je a plánovat. „I když to není na první pohled patrné, v digitální transformaci jsou měkké dovednosti zásadní. Nelze však opomenout ostatní faktory. Samotný úspěch spočívá v umění řídit vše jako celek,“ shrnul postřehy z diskuze Martin Hladík.