Vedle stabilního a příznivého ekonomického prostředí stojí za zájmem investorů výhodná poloha v srdci Evropy, dostatek kvalifikované pracovní síly, kultura a rozvinutá infrastruktura.

Přesunutí výroby do České republiky může pro investory také znamenat nový impuls pro podnikání. Často se mezi tuzemskými výhodami zmiňuje vysoký potenciál pro inovace, rozvinuté vysoké školství a státní pobídky pro oblast výzkumu a vývoje.

Vedle všech výhod, které Česká republika investorů nabízí, je potřeba jmenovat i často se měnící právní a daňové prostředí. Právě naše aktualizovaná publikace má za cíl poskytnout investorům základní přehled o podnikatelském rámci, který jim usnadní rozhodnutí o jejich investici v této náročné době.

Kapitoly

• Investment climate
• Investment incentives and state aid
• Business structures
• Employment policy
• Financial services
• Direct taxes
• Indirect taxes
• Financial reporting and audit
• Corporate transactions
• How KPMG can help