Radek Halíček

Řídící partner

KPMG Česká republika

Radek se stal řídícím partnerem s celkovou odpovědností za činnost KPMG v České republice v říjnu 2016. Je členem výkonného řídícího výboru KPMG pro střední a východní Evropu. Radek se specializuje na komplexní právní a daňové poradenství pro finanční instituce, zejména banky, pojišťovny, asset manažery a investiční fondy. Dlouhodobě zastupuje významné české soukromé investory a investiční skupiny. Má rozsáhlé zkušenosti se strukturováním velkých domácích a přeshraničních investic, transakčním poradenstvím a financováním. Je předsedou Daňové a finanční sekce Asociace pro kapitálový trh.

  • Daňové poradenství
  • Právní služby
  • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2002

  • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta, 1996

  • Advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze, 2006

  • Daňový poradce, 1997

  • Člen britské Asociace certifikovaných účetních (ACCA), 2000

  • Účetní expert, 2001