Hoe kunnen wij u helpen bij het oplossen van uw problematiek rond mobiliteit?

Hoe kunnen wij u helpen?

Bij het aanbieden van een mobiliteitsoplossing of een combinatie van verschillende mobiliteitsmogelijkheden in de vorm van een mobiliteitsbudget, moeten ondernemingen ervoor zorgen dat alle belangen van zowel de werknemers als de werkgever behartigd worden. Dit kan een heel uitdagende oefening zijn omwille van het ontbreken van een passend wettelijk kader.

1000
Hoe kunnen wij u helpen

Ons team van mobiliteitsexperten hebben een unieke multidisciplinaire methodiek ontwikkeld waarbij in 7 stappen alle noodzakelijke elementen behandeld worden:

 1. Het in kaart brengen van uw huidige realiteit op het vlak van mobiliteit
 2. Het analyseren van uw mobiliteitspotentieel en behoeften
 3. Het formuleren van aanbevelingen op maat, alternatieven en een mobiliteitsbudget
 4. Het definiëren van de kloof die moet worden overbrugd om uw huidige situatie om te vormen naar uw gewenste situatie
 5. Het in kaart brengen van de operationele en budgettaire gevolgen
 6. Een antwoord bieden op de fiscale en sociaalrechtelijke aandachtspunten en mogelijkheden
 7. U ondersteunen bij:
 • het ontwikkelen van een communicatieplan
 • het opstellen van een veranderingsmanagementplan
 • het verkrijgen van de nodige rulings van de overheden
 • het beheer van uw mobiliteitsbudget d.m.v. onze Flex Reward Tool
info

Uw voordelen:

Een aangepaste mobiliteitsoplossing is zowel positief voor de werkgever als de werknemer. Een mobiliteitsoplossing op maat kan u helpen om het verschil te maken met andere werkgevers en mee te evolueren met de veranderende behoeften van uw bestaande en toekomstige werknemers. 

Gezien de complexiteit en diversiteit aan regelgeving kan het voor bedrijven overweldigend zijn om de juiste oplossing te vinden. KPMG kan u helpen om duidelijkheid te scheppen en een creatieve oplossing uit te werken met een combinatie van vervoermiddelen. 

Verder is het essentieel dat deze oplossing rekening houdt met alle mogelijke belangen van uw werknemers, die kunnen verschillen van persoon tot persoon. Mobiliteit is immers meer dan louter de verplaatsing tussen woon- en werkplaats.

© 2024 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.