Onze People Services praktijk is een multidisciplinair team van experten dat bedrijven assisteert bij de internationale tewerkstelling en verloning van werknemers en bedrijfsleiders. 

People Services maakt deel uit van het Global Mobility Services-netwerk van KPMG. Dit wereldwijde netwerk bestaat uit meer dan 4500 specialisten in 150 landen.

Wij helpen onze klanten en hun werknemers met het beheer van de fiscale, sociale zekerheids-, immigratie- en arbeidsrechtelijke gevolgen van grensoverschrijdende tewerkstelling.

Verder bieden wij een uitgebreide ondersteuning bij alle aspecten verbonden aan de verloning van werknemers: van een volledige implementatie van een cafetariaplan tot het uitwerken van een future proof mobiliteitspolicy.

Wat uw specifieke behoeften ook zijn, KPMG beschikt over de nodige kennis om u verder te helpen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij ook uw organisatie kunnen ondersteunen. Maak snel een afspraak met één van onze experten.

People Services diensten divider

  

Immigratie

Ondersteuning bij het beheren van uw wereldwijde personeelsbestand

Bedrijven werven steeds vaker hooggekwalificeerd personeel aan in het buitenland en verplaatsen hun werknemers van het ene land naar het andere. Dit betekent dat werknemers vaak in het buitenland werken of pendelen tussen hun thuis(-kantoor) en de locatie van hun effectieve tewerkstelling. Daarnaast doen veel bedrijven een beroep op buitenlands talent gelet op de krapte op de Belgische arbeidsmarkt.

Het beheer van de immigratieformaliteiten kan een grote uitdaging zijn en vereist kennis van de complexe en immer evoluerende immigratiewetgeving en -praktijken. Daar komt bij dat overheden steeds meer controles uitvoeren. Bij overtreding van de immigratiewetgeving kunnen strenge sancties volgen, zowel voor het bedrijf als voor de werknemer. Ons team van experten staat klaar om u door de doolhof van immigratieprocedures en verplichtingen te loodsen.

Ons Belgische team maakt deel uit van het globale immigratienetwerk van KPMG en is daardoor uw sleutel naar een team van ervaren professionals over de hele wereld. Wij kunnen alle formaliteiten over de hele wereld voor u vanuit België coördineren en maken daarvoor gebruik van innovatieve technologie.

Ons immigratieteam is volledig geïntegreerd in onze People Services praktijk. Daardoor bent u zeker van een geïntegreerde aanpak waarbij ook alle andere aspecten van internationale tewerkstelling worden bekeken.

vrouw die door luchthaven loopt

 

In de globale markt van vandaag kunnen opportuniteiten voor uw organisatie wereldwijd opduiken. Om kansen volledig te benutten, heeft uw bedrijf de juiste mensen op de juiste plaats en op het juiste moment nodig.

   

Hoe wij u kunnen helpen

Onze experten kunnen u bijstaan met:

 • Strategisch immigratieadvies voor zowel bedrijven als werknemers;
 • Ondersteuning bij de aanvraag van de benodigde visa, werk- en verblijfsvergunningen voor uw personeel en hun gezinsleden;
 • Beoordeling van en advies over visa, werk- en verblijfsvergunningsvereisten met betrekking tot zakenreizen, detacheringen, transfers, verplaatsingen en lokale aanwervingen;
 • Organiseren van trainingen en workshops voor uw medewerkers over een breed scala aan onderwerpen, zoals het integreren van immigratie in bedrijfspolicy ’s en contractonderhandelingen, het helpen met de naleving van immigratiewetgeving en het omgaan met veranderingen in het personeelsbestand;
 • Het beoordelen van immigratieprocessen en het uitvoeren van compliance audits.

Ondersteund door innovatieve technologie

 • Met KPMG Immigration Manager (KIM) kunnen we de voortgang van immigratieprocessen en vervaldata van vergunningen nauwgezet opvolgen. Daarnaast heeft KIM vele andere nuttige functies die een soepel proces voor alle betrokken partijen garanderen.
 • KPMG Business Traveler helpt organisaties om snel de immigratievereisten voor reizen en zakenreizen vooraf in te schatten.
People Services diensten divider

  

Payroll

Breng helderheid in uw vergoedingspakketten

Payroll is zeer complex, zeker in een internationale context. Het is vaak onduidelijk wanneer en op welke manier loon en voordelen onderworpen zijn aan belastingen en sociale zekerheidsbijdragen, zeker in het kader van een internationale tewerkstelling.

Hoe kunnen wij u helpen

 Onze payrollexperten kunnen u bijstaan met:

bovenaanzicht op laptop
 • Advies over (internationale) loonbelasting en sociale zekerheid;
 • Naleving van de payrollverplichtingen in België en andere landen;
 • Assistentie bij het aanvragen voor vrijstellingen voor het doorstorten van bedrijfsvoorheffing;
 • Advies met betrekking tot extralegale voordelen (onkostenvergoedingen, terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, bonusplannen en pensioenplannen);
 • Ondersteuning bij belasting- en/of socialezekerheidscontroles;
 • Assistentie bij fiscale rulings (bv. kosten eigen aan de werkgever);
 • Assistentie bij het opzetten van een Belgische payroll voor een buitenlandse onderneming;
 • Coördinatie en review van uw payroll;
 • Coördinatie met uw sociaal secretariaat.
People Services diensten divider

   

Reward: Flexibel verlonen

KPMG Reward Team: HR-expertise, gecombineerd met in-house technologische, fiscale en juridische kennis

In een dynamische markt met sterk concurrerende talentpools wordt vaak gezegd dat 'mensen' het grootste kapitaal van een organisatie zijn.

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw verloningspakket voldoet aan de belasting-, sociale zekerheids- en arbeidswetgeving? Hoe kunt u de betrokkenheid van uw werknemers bij uw organisatie verhogen met uw verloningsbeleid?

KPMG's Belgische Reward Practice is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemingen over effectieve remuneratiestrategieën. Ons multidisciplinair team van experts kan u helpen met alle technische aspecten van de beoordeling, planning en implementatie van verloningsplannen. Onze geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat de relevante fiscale, kosten- en juridische implicaties in uw beslissingsproces worden meegenomen.

People Services diensten divider

  

Sociale zekerheid en Arbeidsrecht

Navigeren door de complexiteit van internationale arbeidsmobiliteit

Het Belgisch arbeidsrecht kan vaak complex en moeilijk te vatten lijken. Onze experts banen zich echter moeiteloos een weg door het juridische doolhof en nemen u daarbij graag bij de hand. Met behulp van de juiste juridische mix voor uw bedrijf, kunnen wij u helpen navigeren door de complexiteit van internationale arbeidsmobiliteit, het opstellen van beleid en verloningen, en advies geven over alle zaken die betrekking hebben op de juridische kant van werkgelegenheid en compensatie.

Onze experten helpen u navigeren door de complexiteit van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Zij bieden assistentie in een waaier van domeinen:

 • Internationale tewerkstelling
 • Intra-groep mobiliteit/detachering van werknemers
 • Arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen en policy’s
 • Opstellen van loonbeleid en andere HR-aspecten
 • Advies over arbeidstijd en vergoedingen
 • Advies over niet-concurrentiebedingen in een HR-context
 • Advies over welzijn op het werk
 • Herstructurering
 • Sociale due diligence (interne audit, fusie, overname, …)
 • Sociale zekerheidsadvies in een nationale als internationale context
 • Aanvraag van A1-certificaten / Certificates of Coverage
 • Bijstand met betrekking tot registratieformaliteiten (bv. Limosa)
People Services diensten divider

   

Belastingadvies, Compliance en Coördinatie

Werkgelegenheid over de nationale grenzen heen kan zeer ingewikkeld zijn. Onze experts van People Services helpen organisaties, bedrijfsleiders en werknemers bij het verlagen van de belastingkosten, het beperken van fiscale risico's en het doorgronden van de organisatorische complexiteit, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de normen van fiscale compliance.

Onze experten helpen ondernemingen bij alle fiscale aspecten verbonden aan de tewerkstelling van werknemers en bedrijfsleiders.

 • Opmaken van belastingaangiftes en berekeningen
 • Assistentie met betrekking tot het nieuwe bijzondere belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
 • Coördinatie van internationale tewerkstelling
 • Het ontwerpen en nakijken van long-term, short-term en business travellers policy’s
 • Communicatie met de belastingautoriteiten (bv. bijstand bij belastingcontroles en bezwaarschriften, aanvraag van fiscale rulings).
 • Advisering over de fiscale situatie van werknemers en bedrijfsleiders
People Services diensten divider

  

Ontdek meer