De bankensector maakt enorme veranderingen door en maakt daarbij volop gebruik van de kracht van digitale technologieën en data-analyse. Vaak gebeurt dat binnen gecompliceerde ecosystemen. Daarnaast heeft COVID-19 onze wereld, zowel op economisch als op financieel vlak, drastisch veranderd. Op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis speelden banken over de hele wereld een fundamenteel belangrijke rol: zij ondersteunden bedrijven en gezinnen door snel te reageren op overheidsmaatregelen, door leningen te verstrekken die door de overheid werden gesteund, door extra liquiditeit te verschaffen en door snel uitstelmaatregelen te treffen. In veel opzichten is het vertrouwen in banken nog nooit zo groot geweest aangezien veel klanten en bedrijven de banken in een nieuw en positief licht zien.

Klantgerichtheid en een focus op bankmedewerkers, in combinatie met intensief toezicht door de regelgevende instanties, zorgen ervoor dat veerkracht en vertrouwen centraal komen te staan bij iedere bank. Het digitale tijdperk zit in een stroomversnelling en voortdurende transformatie is nu belangrijker dan ooit. Banken omarmen en benutten de kansen die digitale verandering biedt om betere diensten te verlenen en beter in te spelen op de behoeften van de klant. ‘Challengers’ in de bankensector en nieuwe betaalmiddelen veranderen de bankomgeving ingrijpend, stimuleren de concurrentie en creëren nieuwe bedrijfsmodellen. Innovatieve banken begrijpen hoe veranderende klantendemografie, verschuivende leeftijdsprofielen en groeiende ondernemingen vorm zullen geven aan bankactiviteiten op de lange termijn. Die banken leveren de juiste service op het juiste moment. Banken moeten het vertrouwen van hun klanten behouden en versterken. Daarnaast zal ook innovatie een nieuwe generatie klanten opleveren. Nu sommige banken een pad van geleidelijke evolutie volgen en andere kiezen voor een volledige strategische verandering, staat consolidatie in de bankenmarkt mogelijk voor de deur.

Met unieke expertise op het vlak van audit, fiscaliteit, juridische zaken en adviesverlening beschikt KPMG over de nodige kennis en vaardigheden om banken volledig te ondersteunen bij het benutten van de kracht van data en technologie, zodat hun medewerkers een echte klantgerichte dienstverlening kunnen bieden. Ons Belgische team van meer dan 200 professionals kan, samen met onze collega’s uit ons internationale netwerk en met toegang tot wereldwijde tools en technologieën, en met de steun van competentiecentra zoals het ECB Office, gebruik maken van diepgaande kennis om banken te helpen bij het transformeren, ontwikkelen en evalueren van de juiste operationele modellen en strategieën om in te spelen op deze voortdurend veranderende financiële wereld.

divider banking

  

Uitdagingen & trends

growth

Bedrijfsprestaties & groei

De winstgevendheid van banken komt onder toenemende druk te staan in een sector die wordt gekenmerkt door aanhoudend lage rentetarieven en een onzeker risicolandschap. De COVID-19-pandemie heeft de banken gedwongen nieuwe manieren te zoeken om de prestaties en de groei te verhogen.

Operational efficiency

Operationele efficiëntie

Banken zullen hun activiteiten moeten transformeren en daarbij gebruik moeten maken van de nieuwste technologieën, zoals robotica en automatisering, om hun efficiëntie te verbeteren. Het creëren van nieuwe ecosystemen zal extra waarde toevoegen het klanttraject.

regulatory

Risico’s, compliance & regelgeving

Banken zullen voldoende kapitaal voor hun activiteiten moeten aanhouden, en dit zal leiden tot een voortdurende herbeoordeling van hun prioriteiten en bedrijfsmodellen. Cyberveiligheid zal een van hun grootste zorgen blijven. Banken zullen op een efficiënte en effectieve manier met GRC moeten omgaan, zeker met de aanhoudende lawine van nieuwe en strenge regelgeving.

Digital transformations

Digitale transformaties

Voor de banksector staat de digitale transformatie centraal in deze periode van snelle veranderingen. Investeren in de juiste technologie en innovatie zal leiden tot nieuwe bedrijfsmodellen en verbeterde banksystemen.

Changing client expectations

Veranderende klantverwachtingen

Klanten zijn veeleisender geworden voor bedrijven en verwachten uitstekende ervaringen die hypergepersonaliseerd zijn binnen een omnichannelcontext. Uiteindelijk verwachten klanten meer 'waar voor hun geld' dan ooit tevoren. Ook banken zullen zichzelf en de ervaringen die ze hun klanten bieden, moeten heruitvinden.

Tax enviroment

Fiscaal klimaat

Banken krijgen te maken met een voortdurend veranderende fiscale omgeving en met verschillende operationele belastingen in de verschillende rechtsgebieden waarin zij actief zijn. Bovendien hebben de belastingautoriteiten hun aandacht voor verrekenprijzen al opgeschroefd. Tot slot blijft de innovatieaftrek een interessante fiscale planning voor banken die voortdurend in ontwikkeling zijn.

Sustainable finance

Duurzame financiering

De banksector staat onder toenemende druk om duurzamer te opereren en transparanter te zijn over zijn economische, sociale en milieueffecten. Hierdoor wordt het voor banken steeds belangrijker om met duurzaamheidsagenda's voor de lange termijn te werken. Dit zal uiteraard gevolgen hebben voor hun bedrijfscultuur omdat ze hun focus verleggen naar doelgericht bankieren.

Human capital management

Human capital management

Met de juiste mensen, met de juiste vaardigheden in de juiste functies kunnen bedrijven talent beter aantrekken en behouden, terwijl ze de beroepsbevolking van de toekomst helpen vormgeven. Een doeltreffende strategie voor het beheer van menselijk kapitaal zal verder leiden tot een hogere productiviteit van de werknemers.

divider banking

  

Belangrijkste diensten in de banksector

Risico’s, Compliance & Regelgeving

Onze professionals helpen financiële instellingen hun prestaties te verbeteren, betere besluitvorming mogelijk te maken en aan compliance-eisen te voldoen door hun risicostrategie vorm te geven, de risicogerelateerde prestaties te verbeteren en pragmatische aanbevelingen te implementeren.

Duurzame financiering

Ook vanuit een duurzaamheidsoogpunt helpen onze professionals verschillende financiële instellingen bij het waarderen en beoordelen van de risico's. Daarbij kijken we niet alleen naar hun activa maar ook naar hun totale activiteiten, en adviseren op die manier over de optimale kapitaalallocatie van de verschillende onderdelen binnen de financiële instellingen.

Verbetering van de operationele efficiëntie

Financiële instellingen hebben behoefte aan methodologische ondersteuning en het delen van ervaringen tussen sectoren. Onze professionals helpen financiële instellingen om hun processen te begrijpen, te analyseren en te verbeteren, door Lean- (of soortgelijke) methodologieën toe te passen.

Klantbeheer in de nieuwe realiteit

Ons team van specialisten op het gebied van klantadvies helpt de behoeften van de klant te begrijpen om zo de manier waarop financiële instellingen waarde leveren te transformeren en duurzame groei te stimuleren.

Separatie en integratie

Onze professionals hebben een beproefde integratie- en separatiesbenadering ontwikkeld die financiële instellingen helpt bij het holistische integratie- en separatiesproces. Deze benadering is gestructureerd rond de belangrijkste integratie- en separatiesmodules, waardoor financiële instellingen de modules kunnen kiezen die voor hun situatie relevant zijn, risico's tot een minimum worden herleid en waarde wordt gemaximaliseerd.

Digital risk management

Onze professionals helpen financiële instellingen een klantgerichte en digitale “Connected Enterprise" op te bouwen met behulp van ons onderscheidende en holistische perspectief op klantgestuurde bedrijfstransformatie. Op die manier kunnen wij financiële instellingen ondersteunen bij iedere stap: vanaf het formuleren van hun digitale strategie en de daaruit voortvloeiende bedrijfsmodelstrategie tot aan de implementatie van de verschillende onderdelen.

divider banking

  

Wij adviseren organisaties uit de banksector via de volgende geïntegreerde oplossingen

Technology enabled business transformation

Digitalisering en marktschommelingen stellen organisaties voor heel wat uitdagingen. Veel bedrijfsleiders vragen zich dan ook af of hun huidige processen klaar zijn voor de toekomst. Door te investeren in de juiste technologieën kunnen hun processen efficiënter, wendbaarder en competitiever worden.

Wij helpen u om in uw volledige waardeketen de waarde te maximaliseren en de evoluties in de markt bij te houden. Door uw bedrijfsstrategie te definiëren, processen te verbeteren en nieuwe technologieën te implementeren, helpen wij u om efficiënt te werken en tegelijkertijd onbenut potentieel te verkennen.

Digital transformation

Moderne organisaties moeten wendbaar, competitief en klantgericht zijn. Veranderende verwachtingen van klanten, nieuwkomers op de markt, technologische ontwrichting en de snelheid van die veranderingen hebben banken gedwongen om zichzelf en de ervaringen die ze aan hun klanten leveren heruit te vinden.

Wij leiden u door een klantgerichte transformatie door het verbeteren van klantstrategieën en het implementeren van krachtige analytische en digitale oplossingen. Zo kunt u uw klantwaarde verbeteren en een datagedreven organisatie worden, die floreert in het digitale tijdperk.

Transformation through deals

Strategieën die de juiste investeringen mogelijk maken, kunnen organisaties helpen om te groeien en de nodige wendbaarheid te ontwikkelen om zo in te kunnen spelen op de veranderingen in de nieuwe realiteit.

Ons multidisciplinair team ondersteunt u vanaf de strategische conceptfase, via de uitvoering van de deal tot de implementatie en het advies na de fusie. Kijkend naar uw uiteindelijke doel en strategie zal ons team met u samenwerken om te bepalen hoe een transactie of deal uw doelstellingen kan ondersteunen, u helpen uw strategie aan te passen en uw doel en waarden op elkaar af te stemmen om het transformatieproces te voltooien.

Regulatory driven transformation

Het steeds veranderende regelgevingslandschap kan in elke sector een uitdaging zijn en vooruitstrevende leiders zien verandering in regelgeving eerder als een kans dan als een beperking.

Onze oplossing, gedreven door een team van multidisciplinaire experts, biedt een complete aanpak om uw organisatie te helpen beter om te gaan met veranderingen in regelgeving. Met een uitstekende expertise in compliance, gecombineerd met toegang tot technologische oplossingen, bieden wij een holistische kijk op de uitdagingen en kansen in de veranderende regelgeving.