Dù nền tảng kiến thức của bạn là gì, hoặc nơi bạn muốn làm việc tại KPMG là ở đâu, bạn đều có khả năng tạo ra những khác biệt bền vững cho khách hàng, cho cộng đồng và những người mà bạn cùng làm việc. Chúng tôi đề cao những góc nhìn tươi mới mà các nhân viên tài năng mang đến cho KPMG. Nếu bạn có thể lan tỏa sự tự tin và muốn thúc đẩy những thay đổi tích cực và bền vững, hãy tìm cho mình một ví trí phù hợp.