Наші послуги з передінвестиційного дослідження

Фінансове передінвестиційне дослідження

Наш підхід до передінвестиційного дослідження відрізняється від традиційного аналізу бізнесу. Розуміння цілей транзакції, а також областей, на які ви хотіли б звернути особливу увагу, дозволяє нам сконцентруватися на питаннях, які будуть ключовими для прийняття вами інвестиційного рішення.

У нашій роботі ми фокусуємося на визначенні ризиків і можливостей, які впливають на вартість бізнесу і повинні бути враховані в переговорному процесі; розрахунку кількісного впливу даних факторів на вартість, а також на позицію на переговорах; і на виявленні питань, за якими потрібний правовий захист, а також здійснення певних дій після завершення угоди.

Наш аналіз зазвичай розкриває такі питання, як історичний, стійкий, прогнозний, фінансовий результат, фінансова позиція, заборгованість, умовні зобов'язання, оборотний капітал, основні засоби, якість фінансової інформації, коригування фінансової інформації при виділенні бізнесу, основні фінансові умови існуючих договорів.

Фінансове дослідження часто доповнюється податковими та юридичними дослідженнями, дослідженнями з питань персоналу та ІТ, а також з питань навколишнього середовища.

Податкове передінвестиційне дослідження

З нашого досвіду податкові ризики набувають все більшого значення в переговорах по угодах з активами в Україні. Виявлені податкові ризики за минулі періоди можуть істотно вплинути на вартість компанії-об'єкта інвестицій в Україні, що може призвести до відстрочення оплати ціни покупки або навіть до остаточного розриву угоди. Передінвестиційне дослідження з податкових питань спрямоване на виявлення та кількісну оцінку податкових ризиків компанії-об'єкта інвестицій в Україні за минулі періоди за допомогою аналізу її відповідності податковому законодавству і нормативно-правовим актам, а також шляхом оцінки виявлених податкових ризиків на основі наявної податкової практики. Наші послуги з проведення передінвестиційного дослідження в області оподаткування включають в себе, зокрема, методологічний аналіз розрахунку, нарахування, відображення в звітності та сплати/ утримання основних податків для компанії-об'єкта інвестицій в Україні з акцентом на основні галузеві області, що представляють інтерес з точки зору оподаткування.

Комерційне передінвестиційне дослідження

Дослідження комерційної діяльності –  це процес оцінки ринкової позиції і ймовірності досягнення успіху компанією, що купується. Наша команда допоможе вам вирішити завдання всіх ключових складових бізнесу. Ми проведемо дослідження ринкових умов і складемо прогноз, оцінимо вплив макроекономічних факторів, вивчимо структуру галузі, законодавче середовище, положення на ринку щодо конкурентів, відносини з ключовими постачальниками і клієнтами. Ми проаналізуємо вплив цих факторів на здатність компанії, що купується, досягти запланованих показників, які лежать в основі оцінки її вартості. Наш інтегрований підхід, що поєднує послуги з дослідження комерційної, фінансової та податкової діяльності компанії, забезпечить вам можливість отримати повне розуміння бізнесу компанії, що купується.

Юридичне передінвестиційне дослідження

Кожен бізнес стикається з унікальними юридичними питаннями, які варіюються в залежності від галузі, операційної моделі і регіональної юрисдикції. Навіть процвітаючі компанії можуть потерпіти крах, якщо вони ігнорують правові загрози або залишать питання невирішеними. Виявлення та мінімізація таких загроз є обов'язковою умовою для успішного здійснення угод.

З огляду на всі особливості кожної конкретної угоди, KPMG тісно співпрацює з нашими клієнтами в розробці індивідуального підходу до кожного проекту. Це означає, що ми можемо своєчасно і з мінімальними витратами виявити суттєві юридичні питання. У центрі нашої уваги по кожному проекту можуть бути корпоративні питання; дотримання нормативних вимог; договірні зобов'язання; рухоме, нерухоме майно та інтелектуальна власність; питання, пов'язані з трудовим законодавством; договори про управління; і незавершені судові процеси, а також вплив судових процесів на рентабельність інвестицій покупця.

Використовуючи наш аналіз, клієнти можуть покладатися на надійні рекомендації щодо того, чи слід робити подальші кроки і впроваджувати відповідну стратегію зниження ризиків, включаючи можливі договірні засоби правового захисту.

Передінвестиційне дослідження благонадійності

Передінвестиційне дослідження благонадійності дозволяє клієнтам виявляти і знижувати репутаційні та регуляторні ризики, пов'язані з діловими партнерами; включаючи санкції, політично значущі особи, ризики, що виникають у зв'язку з законодавством щодо протидії хабарництву і корупції, нормативно-правовими актами з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансовими злочинами, неетичною діловою поведінкою тощо. Ці питання з малою вірогідністю будуть виявлені за допомогою інших процедур передінвестиційного дослідження і потребуватимуть надання послуг, які може запропонувати KPMG.

Передінвестиційне дослідження з питань ІТ

Наші фахівці виходять за рамки традиційного передінвестиційного дослідження в області ІТ, яке, як правило, зосереджено на внутрішніх ІТ-процесах. KPMG здійснює цілісний ІТ-огляд компанії-об'єкта інвестицій з детальною оцінкою складних ІТ-продуктів і платформ, розроблених компанією.

Типова сфера застосування нашого методологічного підходу включає оцінку відповідності стратегічних ІТ потребам бізнесу; аналіз застосовуваних методів розробки та організації ІТ-інфраструктури; оцінку цілісної ІТ-безпеки; а також огляд основних контрактів і ліцензій, відкритого вихідного коду і кібербезпеки.

Результати нашого дослідження дозволяють KPMG виділити найважливіші ризики, щоб продемонструвати їх потенційний вплив на фінансову сторону угоди. Такі ризики можуть включати втрату прав інтелектуальної власності, що впливає на раціональність угоди, незашифровані сервери або незахищені центри обробки даних, надмірну кількість співробітників, що мають доступ до репозиторіїв вихідного коду, і багато інших.