Реформа бухгалтерського обліку

Реформа бухгалтерського обліку

Закон «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» набув чинності з 1 січня 2018 року.

Основні вроваджені зміни.

Прийняття Закону зумовлене необхідністю підвищення рівня прозорості фінансової звітності та необхідністю приведення національного законодавства у відповідність до законодавства ЄС.

Закон розширює перелік компаній, які повинні готувати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та публікувати її на своєму сайті разом з аудиторським висновком. 

 

Основні впроваджені зміни:

 • Нові критерії класифікації підприємств на «мікро», «малі», «середні», «великі» та «підприємства, що становлять суспільний інтерес» (ПССІ).
 • Введено поняття «підприємства, що становлять суспільний інтерес». До них належать «великі» підприємства, підприємства-емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім «мікро» та «малих» підприємств).
 • ПССІ зобов’язані формувати бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої повинні входити не менше двох осіб.
 • Розширено коло підприємств, які зобов’язані подавати фінансову звітність за МСФЗ: 
  • ПССІ
  • публічні акціонерні товариства
  • підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення 
  • підприємства, що здійснюють діяльність у сфері надання фінансових послуг.
 • Закон не визначає перший звітний період для підприємств, які переходять на МСФЗ. Закон вступає в силу з 1 січня 2018 року, тому можна вважати, що першим звітним періодом за МСФЗ буде 2018 рік (включаючи проміжну фінансову звітність).
 • Визначено, що фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці та не є конфіденційною інформацією. Будь-які фізичні та юридичні особи мають право звернутися до підприємства із запитом на доступ до його фінансової звітності як до публічної інформації. 
 • Введено нові форми звітності: 
  • «великі» та «середні» підприємства разом із фінансовою звітністю (включаючи консолідовану) зобов’язані подавати «Звіт про управління»
  • підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов’язані подавати «Звіт про платежі на користь держави».

 

Як може допомогти KPMG?

 • Підготовка фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ шляхом трансформації даних бухгалтерського ПСБО-обліку
 • Переведення компаній на МСФЗ
 • Навчання самостійній підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ
 • Розробка МСФЗ облікових політик і методик ведення бухгалтерського обліку 
 • Проведення МСФЗ тренінгів
 • Організація роботи фінансової функції, поліпшення процесів і процедур ведення обліку та складання звітності
 • Автоматизація обліку та звітності, вибір системи та підрядника по впровадженню
 • Розробка методології та функціональних вимог до системи, в тому числі для рішень Oracle, IBM, SAP, Microsoft, 1C.

 

KPMG у соцмережах