Актуалізація соціальних питань

Керівники бачать зростання запиту з боку зацікавлених сторін щодо впровадження у бізнес-стратегію принципів ESG. Майже половина респондентів в Україні (47%) та дві третини у світі (67%) говорять сьогодні про запит з боку зацікавлених сторін, зокрема інвесторів, регуляторів та замовників, на збільшення звітності та прозорості з питань ESG (екологічних, соціальних та управлінських), 30% в Україні та 58% у світі характеризує цей запит як значний та вагомий, зазначаючи, що найбільший запит і тиск бачать з боку інституційних інвесторів – 67% в Україні та 52% у світі.

Співпраця для забезпечення сталого розвитку

Для досягнення прогресу у вирішенні проблем зі сталого розвитку, включно зі зміною клімату і декарбонізацією економіки, керівники планують вкладати значні кошти в досягнення сталості, при цьому 24% в Україні та 30% керівників у світі планують інвестувати понад 10% доходів для забезпечення сталого розвитку.

ceo-outlook-results
Government role in climate change illustration

Зв'язок між стратегією ESG та фінансовими результатами

Громадськість вимагає інтеграції ESG політик у бізнес-процеси компаній. Керівники компаній вважають, що соціальні та екологічні пріоритети є важливими, але вони менш впевнені у зв’язку між програмами ESG та фінансовими результатами. 

У той час, як серед організацій з високим рівнем доходів 52% світових керівників (в Україні 14%) вважає, що їхні програми ESG покращують фінансові результати, у ширшій вибірці керівників цей показник 20% в Україні та 37% у світі.

Майже чверть (24%) опитаних керівників у світі заявляє про те, що реалізація програм ESG може призвести до зменшення фінансових результатів, в Україні так вважає 3% керівників, а 77% українських керівників говорить про нейтральний або незначний вплив реалізації програми ESG на фінансові результати компанії.

Підготовка правильної звітності матиме вагоме значення, оскільки увага інвесторів до діяльності компаній в сфері ESG посилюється: 58% керівників у світі та 30% в Україні стикаються з підвищеними вимогами з боку зацікавлених сторін, зокрема інвесторів, регуляторних органів та клієнтів, щодо звітності з питань ESG.

Якщо не зазначено інше, у цьому звіті «ми», «KPMG», «нас» і «наш» позначають мережу незалежних фірм-членів, що працюють під назвою KPMG і пов’язані з KPMG International або до одну чи кілька з цих фірм або KPMG International.

Переглянути результати дослідження Погляд керівників бізнесу в Україні 2021