Hironori Kamezawa quote

Актуалізація соціальних питань

За останні 18 місяців завдяки прискоренню цифровізації світ не тільки став більш динамічним, але й більш суперечливим і розрізненим. В економічно розвинутих країнах зростає соціальна напруженість, при цьому основна увага приділяється усуненню нерівності. Керівники знають про виникнення відповідних громадських настроїв, а дослідження свідчать про те, що вони усвідомлюють роль, яку компанії можуть відіграти в забезпеченні загального прибутку для акціонерів і загальної соціальної віддачі.

Сьогодні ми бачимо, що основна увага приділяється соціальному аспекту програми ESG, де 81% керівників зазначають: «Пандемія змусила нас змістити акцент на соціальний аспект нашої програми ESG».

Але дослідження також виявило глибоке протиріччя між відповідальністю, яку, на думку керівників, вони несуть за досягнення прогресу в соціальному вимірі ESG, та їхньою здатністю виправдати очікування в забезпеченні результатів у критично важливій сфері різноманітності. З одного боку, 71% керівників заявили, що вони все більше нестимуть особисту відповідальність за досягнення прогресу при вирішенні соціальних проблем. Але з іншого боку, понад половина (56%) респондентів визнала, що з урахуванням того, що очікування громадськості, інвесторів і уряду щодо різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI) так швидко зростають, їм складно буде їх виправдати.

Для досягнення прогресу щодо DEI всередині організацій керівникам, ймовірно, слід діяти в двох напрямках. По-перше, активно дослухатися до думок своїх працівників, щоб зрозуміти, які саме аспекти DEI для них важливі. По-друге, встановити чіткі та вимірювані цілі для досягнення прогресу стосовно цих пріоритетів

Співпраця для забезпечення сталого розвитку

Заходи, спрямовані на обмеження зміни клімату та скорочення викидів вуглецю, ніколи не були такими важливими як зараз. Останній аналіз Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (МГЕЗК), опублікований у серпні 2021 року, прогнозує значний прогрес глобального потепління зі зростанням температури на 1,5 °C до 2040 року.

Для досягнення прогресу у вирішенні проблем сталості, включно зі зміною клімату і декарбонізацією економіки, потрібне тісне співробітництво бізнесу та держави. Керівники прагнуть вкладати значні кошти в досягнення сталості, при цьому 30% з них планують інвестувати понад 10% доходів для забезпечення сталого розвитку.

ceo-outlook-results

Водночас керівники також підкреслюють, що прогрес у сфері сталого розвитку та зміни клімату потребує не менш значної підтримки з боку уряду.

Government role in climate change illustration

Зв'язок між стратегією ESG та фінансовими результатами

Громадськість вимагає формування в сфері ESG все більш амбітних цілей. Але чи здійснюють керівники необхідні кроки для втілення таких цілей в життя? Сьогодні керівники — це ті, хто може реалізовувати мету компанії та відповідати на підвищені очікування суспільства, водночас підтримуючи стабільну діяльність за допомогою впровадження цифрових інновацій. Ні те, ні інше не можна зробити у вакуумі, оскільки три чверті (75%) керівників світового рівня заявляють, що їхні інвестиції в сферу цифрових технологій та інвестиції в ESG нерозривно пов'язані. Оскільки керівники планують спрямовувати значні кошти на програми сталого розвитку, важливо, щоб їхні інвестиції в цифрові технології відповідали їхнім потребам у сфері ESG.

Але хоча керівники компанії вважають, що соціальні та екологічні пріоритети є ключовими, вони менш впевнені у зв’язку між програмами ESG та фінансовими результатами.  Дослідження показує, що потрібно зробити більше зусиль для забезпечення зв'язку між стратегією ESG та фінансовими результатами. У той час як 52% керівників в організаціях з високим рівнем зростання (ті, хто передбачають зростання прибутку компанії в розмірі понад 5% на рік упродовж наступних 3 років) вважають, що їхні програми ESG покращать фінансові результати, у ширшій вибірці керівників цей показник зменшується до 37%. Майже чверть (24%) опитаних заявляє про те, що реалізація програм ESG може призвести до зменшення фінансових результатів.

Керівники говорять, що їхні організації намагаються звітувати про результати роботи щодо ESG у форматі потрібному та значущому для зацікавлених сторін, таких як інвестори. Коли ми попросили керівників визначити одну критичну проблему, яка заважає повідомляти про продуктивність програми ESG ключовим зацікавленим сторонам, 42% респондентів заявили, що для них це виклик говорити цілісно та переконливо про реалізацію ESG.

Підготовка правильної звітності має вирішальне значення, оскільки увага інвесторів до діяльності компаній в сфері ESG посилюється: 58% керівників стикаються з підвищеними вимогами з боку зацікавлених сторін, зокрема інвесторів, регуляторних органів та клієнтів, щодо звітності з питань ESG та її прозорості. 

Якщо не зазначено інше, у цьому звіті «ми», «KPMG», «нас» і «наш» позначають мережу незалежних фірм-членів, що працюють під назвою KPMG і пов’язані з KPMG International або до одну чи кілька з цих фірм або KPMG International.

Переглянути результати дослідження KPMG 2021 CEO Outlook