Penny Pennington-quote

Відновлення зростання

Незважаючи на тривалу невизначеність пандемії COVID-19, опитування показує, що погляди та впевненість керівників компаній змінилися. Керівники з більшим оптимізмом говорять про зростання: уперше з січня–лютого 2020 року, часу до пандемії, понад половина (60%) світових керівників бізнесу впевнені у перспективах зростання світової економіки упродовж наступних 3 років.

CEO Outlook

Загалом, рівень впевненості вищого керівництва повернувся до рівня початку 2020 року, незважаючи на те, що штам вірусу Delta уповільнює повернення до нормального стану. Але для досягнення зростання та реалізації відповідних планів організаціям потрібно переконатися, що вони мають необхідний рівень кваліфікованого персоналу з відповідними навичками для реалізації своїх планів щодо зростання. Дослідження показало, що 88% керівників упродовж наступних 3 років планують збільшити чисельність персоналу, а близько третини (32%) мають у планах збільшення на понад 6%.

Відповідно до того, як керівники прагнуть забезпечувати зростання, вони також стикаються з серйозною задачею, яка постає перед провідними компаніями у часи великої невизначеності, коли припущення та прогнози зазнають постійних змін. Як показано на Схемі 3, йдеться про те, що мало що є певним, і жоден конкретний ризик не посів першу позицію. Є трикомпонентна зв’язка загроз для зростання: ланцюжок поставок, кібербезпека та зміна клімату. Відразу за ними йдуть проривні технології, регуляторний та операційний ризики.

Risk to growth

Особливо спостерігається помітне зростання двох ризиків

Ризик ланцюжка поставок (зріс на 10% з 2020 року): за результатами дослідження 78% керівників очолюють компанії, які управляють ланцюжком поставок, при цьому 56% представників цієї групи стверджують, що їхній ланцюжок поставок упродовж останніх 18 місяців зазнавав зростаючої напруги.

Податковий ризик (збільшився на 8% з 2020 року): три четверті (75%) керівників вважають, що зумовлений пандемією тиск на державні фінанси загострив актуальність багатосторонньої співпраці у світовій податковій системі. 77% опитаних погоджуються з тим, що запропонований глобальний режим мінімального оподаткування, з огляду на цілі їхніх організації щодо зростання, становить значну проблему. Водночас вони більше, ніж до пандемії, переймаються регуляторними та податковими ризиками. Опитування також показало, що 74% керівників визнають тісний зв'язок між довірою громадськості до їхнього бізнесу та тим, як їхній підхід до оподаткування узгоджується з цінностями їхніх організацій. Оскільки компанії прагнуть якнайшвидше відновити свою діяльність після пандемії, більшість (69%) керівників відчуває посилений тиск щодо публічного звітування про податкові відрахування у рамках їхніх ширших зобов’язань за ESG.

Мета компанії та суспільна роль

Комплекс питань, починаючи від зміни клімату і закінчуючи соціальною напруженістю, не просто породив широкомасштабну невизначеність, він поставив під сумнів роль інституцій у сучасному світі. У цьому контексті очікування зацікавлених сторін від бізнесу зросли, а дії організацій та їхніх керівників перебувають під посиленим контролем. Сьогодні керівники прагнуть забезпечувати прибутки, яких очікують інвестори, і допомагати будувати краще майбутнє для суспільства.

Leading with purpose

У досягненні цих цілей ключовою є корпоративна мета, призначення компанії. Зараз, як ніколи, людей хвилює, яких принципів дотримуються компанії, у яких вони купують продукцію чи послуги. Мета пов'язана з роллю компанії в суспільстві, її впливом на довкілля, дотриманням довгострокових цінностей і тим, як вона діє в межах своєї спільноти. Мета відповідає на запитання: «Чому наша компанія займається бізнесом — і як вона залишатиметься актуальною?»

Вище керівництво визнає важливість призначення компанії, її мети. Наприклад, за результатами дослідження, 87% опитаних заявили, що мета — ключовий фактор формування репутації їхнього бренду. Як показано на Схемі 4, це відображає перехід бізнесу до капіталізму за участі багатьох зацікавлених сторін, при цьому майже дві третини (64%) керівників заявляють, що визначальною ціллю їхнього бізнесу є саме призначення компанії, і лише 13% зосереджуються на управлінні вартістю для акціонерів.

Прискорене зростання та цифровізація

Оптимізм є високим: 87% опитаних впевнені у перспективах зростання їхніх компаній, а ключовими для досягнення цієї амбіції стануть неорганічні стратегії.

Accelerating growth and the digital agenda

Оскільки керівники прагнуть оперативно реагувати на зміни на ринках під час пандемії, особливо на викликані цифровізацією зміни споживчих уподобань, ймовірно, що ключовими для швидкого формування нового потенціалу та використання можливостей зростання будуть угоди M&A. Загалом 87% опитаних заявляють, що планують укласти угоди упродовж наступних 3 років. Серед них 50% характеризують свою готовність до укладення таких угод як «високу», при цьому керівники, ймовірно, здійснюватимуть злиття та поглинання, які матимуть значний вплив на їхні організації.

Угоди M&A, ймовірно, будуть особливо важливими для стимулювання цифрових інновацій та набуття технологічного потенціалу. Прискорення у сфері цифрових технологій, яке ми спостерігаємо під час пандемії, означає, що ринки зараз працюють швидше. Відбувся перезапуск темпів бізнесу, наприклад, у таких сферах, як поведінка клієнтів, і керівникам необхідно бути впевненими у тому, що їхні компанії залучені до цієї нової динаміки і є лідерами цього процесу. Вище керівництво компаній усвідомлює важливість і ефективність хмарних технологій, при цьому половина (50%) опитаних заявляє, що для досягнення своїх цілей зростання має намір упродовж наступних 3 років створити партнерство з третьою стороною, яка працює у сфері хмарних технологій.

 

Deborah Flint-quote

Якщо не зазначено інше, у цьому звіті «ми», «KPMG», «нас» і «наш» позначають мережу незалежних фірм-членів, що працюють під назвою KPMG і пов’язані з KPMG International або до одну чи кілька з цих фірм або KPMG International.