Занепокоєння щодо скорочення робочих місць, зумовленого технологіями, структурними змінами в економіці та подальшою автоматизацію існує вже декілька років. Щедрість технологічних інновацій, що формують сучасну епоху, може бути використана для розкриття людського потенціалу. Необхідно мати вчасне внутрішнє розуміння того, як зорієнтувати трудові ринки і робочу силу щодо можливостей працевлаштування сьогодні та в майбутньому. Однак, незважаючи на очікування, що темпи створення нових робочих місць завдяки новим технологіям усе ще перевищуватимуть темпи скорочення упродовж наступних п’яти років, економічний спад знижує темпи зростання майбутніх робочих місць. Знову виникає нагальна потреба активно створювати нові стабільні робочі місця.

Автоматизація в тандемі зі спричиненою COVID-19 рецесією створює для робітників сценарій «подвійної катастрофи». На додаток до поточних неочікуваних змін: пандемії, карантину та економічного спаду — запровадження компаніями нових технологій трансформує завдання, робочі місця та навички до 2025 року. За результатами звіту «Робота майбутнього», 43% представників опитаних підприємств вказують, що вони готові скоротити кількість робочих місць через технологічну інтеграцію, 41% планують розширити використання підрядників для виконання спеціалізованих робіт, а 34% планують збільшити кількість персоналу завдяки технологічній інтеграції. До 2025 року кількість часу, витраченого на виконання поточних завдань людьми та машинами, стане однаковою. Значна частка компаній також очікує, що в найближчі п’ять років вони змінять своє місце розташування, ланцюжки створення доданої вартості та чисельність робочої сили через інші фактори, не пов’язані з технологіями.

Хоча кількість скорочених робочих місць буде більшою за кількість створених «робочих місць майбутнього», на відміну від попередніх років темпи створення нових робочих місць сповільнюються, а скорочення робочих місць прискорюється. Роботодавці очікують, що до 2025 року обсяг робочих обов’язків, виконуваних працівниками, буде дедалі більше зменшуватися з 15,4% до 9% (зниження на 6,4%), а кількість нових професій зросте з 7,8% до 13,5% (зростання на 5,7%) від загальної базової кількості працівників компаній- респондентів. З огляду на ці цифри, ми очікуємо, що до 2025 року внаслідок зміни в розподілі праці між людьми та машинами 85 мільйонів робочих місць можуть бути скорочені, але натомість можуть з’явитися 97 мільйонів нових, більш пристосованих до нового розподілу праці між людьми, машинами та алгоритмами.

Завантажуйте дев`ятий випуск KPMG Review Magazine «Робота майбутнього» та читайте про висновки звіту (PDF 6 MB, сторінки 26-33) >>