• Андрій Цимбал, Автор |

СOVID-19 змушує нас переосмислити підходи до управління і роль талантів у майбутньому бізнесу. 2020 рік — лише вступ до цих змін. Найсерйозніші трансформації очікують на нас у найближчі чотири роки.

У 2020 році для запровадження кардинальних змін, на які планувалося витратити кілька років, нам знадобилося всього кілька тижнів. Унаслідок чого події року, що минає, докорінно змінили наше розуміння ймовірних сценаріїв розвитку кар’єри, яких навичок можуть потребувати співробітники, яких конфігурацій зазнає робоча сила в майбутньому і як зміняться підходи у менеджменті.

Виклики для зростання

Структурна перебудова економіки, яка внаслідок викликаної COVID-19 рецесії зачепила багато країн, перехід споживача в онлайн, пришвидшена в рази цифровізація призвели до того, що перелік ключових викликів для бізнесу очолив ризик дефіциту талантів*. Раніше в переліку основних загроз для бізнесу в світі він посідав лише одинадцяту позицію.

Робоча сила

Керівники компаній очікують, що необхідний персонал і його навички кардинально зміняться упродовж наступних двох років. Бізнес потребуватиме людей, спроможних впроваджувати в компаніях цифрові технології, працювати в цифровому форматі між собою, з клієнтами і постачальниками, створювати додану вартість. Частина професій відійдуть у минуле, але натомість з’являться нові.

Чи відчувається це сьогодні? Так. Бізнес скорочує персонал, оскільки частина колишніх функцій більше не потрібні. Разом з тим уже зараз брак навичок у працівників заважає компаніям встигати за швидкістю змін.Це означає, що всім нам важливо звикнути до думки, що кардинальне переосмислення системи менеджменту і перебудова функції HR — один з важливих чинників успішного подолання наслідків пандемії COVID-19 й інтеграції у новий світ.

Переосмислення функцію HR

Чи готові ми до цього переосмислення? Чи здатні вивести функцію HR зі статусу «борця з пожежами» на рівень стратегічного партнера? І чи сама служба управління талантами готова взяти на себе таку проактивну роль? Чи знаєте ви відповідь на запитання, якими навичками володіють співробітники вашої компанії? Або які навички їм знадобляться у найближчому майбутньому? Як це збігається з довгостроковими або короткостроковими потребами бізнесу? Чи буде змінюватися попит на ці навички з часом? Зрештою, чи готові ви до створення нової культури, яка стане гарантом продуктивності, безперервного розвитку на робочому місці й утримання талантів?

Нині цими питаннями переймаються компанії в усьому світі. У цьому номері KPMG Review Magazine ми намагаємося знайти відповіді на них, а також, підбиваючи підсумки найбільш непередбачуваного і несподіваного року в історії бізнесу, наводимо міркування топменеджерів найбільших компаній в Україні.

* KPMG 2020 CEO Outlook. Спецвипуск: COVID-19

Пропонуємо до вашої уваги дев`ятий випуск KPMG Review Magazine «Робота майбутнього» (PDF 6 MB)