Розгляд питання придбання мережі діагностичних центрів в Україні

Розгляд питання придбання мережі діагностичних центрів

Приклад проекту реалізованого командою KPMG

Приклад проекту реалізованого командою KPMG

Розгляд питання придбання мережі діагностичних центрів в Україні

Клієнт

Провідний міжнародний провайдер послуг у сфері охорони здоров'я та діагностування

Питання

Клієнт звернувся до відділу інвестицій та ринків капіталу KPMG у зв'язку з запланованим придбанням української компанії. Клієнт подав запит на проведення комплексної фінансової та податкової перевірки об'єкта придбання фахівцями KPMG з метою виявлення ключових ризиків, пов'язаних із придбанням української компанії.

Вирішення поставленого завдання

  • KPMG провела комплексну фінансову та податкову перевірку об'єкта придбання і виявила сфери ризику, що були враховані Клієнтом у процесі розробки фінансової моделі та узгодження ціни операції, а також щодо змісту заяв, гарантій та тексту пунктів про відшкодування з боку продавця.
  • KPMG провела опитування кількох членів управлінського персоналу об'єкта придбання. Ми встановили, що достовірність та надійність даних фінансової звітності є низькою, оскільки управлінський персонал не підготував фінансову звітність згідно з МСФЗ. У зв'язку з цим ми запропонували ряд коригувань відображеного у звітності показника EBITDA з метою забезпечення достовірного та повного відображення результатів операцій об'єкта. 
  • Об'єкт реалізував кілька схем оптимізації оподаткування та проводив операції з пов'язаними сторонами. KPMG оцінила обсяг цих операцій і запропонувала кілька нормалізаційних коригувань відображених у звітності показників EBITDA, чистої заборгованості та оборотного капіталу.
  • KPMG підготувала податковий профіль компанії, що включав опис виявлених та оцінених податкових ризиків. 

Чому KPMG

Фахівці відділу інвестицій та ринків капіталу KPMG в Україні глибоко знають та розуміють конкретні проблеми, що існують у секторі. Ключові члени робочої групи мають досвід роботи на проектах, реалізованих на замовлення клієнтів із сектора охорони здоров'я, включаючи завдання з комплексної перевірки мережі діагностичних центрів в Україні, проведення на доручення покупця комплексної перевірки однієї з найбільших організацій, що надає послуги з охорони здоров'я у Великій Британії, проведення на доручення покупця комплексної перевірки фармацевтичної компанії та податкові перевірки кількох українських рентгенологічних центрів.

KPMG надала клієнту рекомендації щодо дій у кожній виявленій сфері ризику. Ці рекомендації надані з метою підвищення ефективності процесу підготовки договору купівлі-продажу з продавцем.