В умовах постійних перетворень і змін макросередовища державний сектор та неурядові організації часто зіштовхуються з новими викликами. Щоб досягати потрібних цілей, ми допомагаємо нашим клієнтам втілювати ідеї в проєктах і реалізовувати обрані стратегії. Працюючи з KPMG, наші клієнти отримують підтримку не лише від українських спеціалістів, а й від міжнародних експертів глобальної мережі фірм KPMG. Для ефективної співпраці у KPMG є спеціалізоване співтовариство – KPMG IDAS (International Development Assistance Services – послуги сприяння міжнародному розвитку), завдяки якому було реалізовано безліч сміливих проєктів для державного сектора і міжнародних організацій. KPMG спільно з нашими клієнтами також робить внесок у покращення глобального впливу на нашу планету – KPMG Impact реалізувала безліч великомасштабних екологічних проєктів по всьому світу.

Галузева команда KPMG з роботи з державним сектором в Україні надає широкий спектр консультаційних послуг, послуг у галузі податкового і юридичного консультування, бухгалтерського обліку та аудиту різним організаціям на різних рівнях державного управління України, включаючи центральні і місцеві органи влади. У нас великий досвід надання допомоги державним підприємствам і банкам, а також муніципальним організаціям. До їхнього числа належать такі основні послуги: стратегія та операційні покращення, консультування з питань політики і права, сталий розвиток, кібербезпека, цифровізація, корпоративне управління та дотримання нормативних вимог (комплаєнс), залучення інвестицій. Стратегічними напрямками нашої діяльності є енергетика, транспорт та інфраструктура, банківська сфера і фінанси, сільське господарство, охорона здоров'я та фармацевтична промисловість.

   

Виклики та тренди

divider public sector

Наші основні напрямки послуг


Ключові консультаційні послуги для державного сектору можна розділити на кілька груп компетенцій. Наша команда з управління ризиками та нормативно-правового регулювання (Risk & Regulatory) надає консультації з питань внутрішнього аудиту, управління ризиками та комплаєнс, корпоративного управління і політики ESG. Група з питань стратегії та операційних покращень спеціалізується на стратегічному плануванні, аналізі та оптимізації бізнес-процесів, реорганізації організації, трансформації трудових ресурсів, функції закупівель та вдосконаленні роботи з клієнтами. Управління фінансовими ризиками – ще один напрямок послуг, який дозволяє проактивно вирішувати питання казначейства, управління ризиками та кредитного менеджменту, здійснювати трансформацію фінансової функції. Наша технологічна практика надає послуги, такі як ІТ-аудит, управління даними і аналітика, цифрова трансформація і кібербезпека.Наші фахівці в галузі права надають повний спектр послуг для державного сектора, від порівняльного правового аналізу до розробки законів і підзаконних актів, від консультацій за місцевими нормативними вимогам до впровадження передового світового досвіду, від структурування угод до підтримки і консультацій з організаційних перетворень. Значний досвід роботи з державним сектором, державними підприємствами і банками, місцевими органами влади та міжнародними організаціями розвитку дозволяє нам забезпечувати підтримку широкому колу клієнтів в умовах нестабільного та складного нормативно-правового середовища і надавати комплексні консультації.  


Відділ інвестицій та ринків капіталу надає послуги з аналізу ринку, розробки інвестиційної стратегії та стратегії управління активами, пошуку інвестиційних можливостей і можливих партнерів. Команда має досвід роботи з усіма видами угод: приватизація, державно-приватне партнерство, злиття і поглинання, боргове консультування у різних галузях. Проведення незалежного передінвестиційного дослідження, структурування і підготовка угоди як на стороні покупця, так і на стороні продавця, роблять нас надійним партнером для державного сектора і приватних клієнтів.Незалежний аудит, оцінка і перевірка мають вирішальне значення для прозорих і ефективних рішень, особливо в державному секторі. Це одна з основних сфер компетенції KPMG, і ми маємо досвід роботи в більшості галузей, надаючи широкий спектр послуг.


Основні послуги для державного сектора

Strategy and Operations
Public sector
ESG
Cyber Security
Digitalization

Стратегія та операційні покращення

Ми допомагаємо державному сектору, галузям та організаціям розробляти і застосовувати стратегії розвитку. Державним суб'єктам часто необхідна підтримка в питаннях пошуку рішень з організаційної структури, редизайну бізнес-процесів, підвищення операційної ефективності  і підготовки до цифровізації. Ми допомагаємо нашим клієнтам досягти цілей, надаючи підтримку у процесі трансформації.

Консультування з питань політик і права

Використовуючи наш багаторічний досвід, ми надаємо нашим клієнтам повний спектр послуг: допомагаємо уникнути труднощів із законодавством за постійної підтримки нашої команди фахівців, забезпечуємо перевірку відповідно до чинного законодавства і нормативних актів, а також розробляємо державні політики і  нормативні акти.

ESG-практика – сталий розвиток

ESG-практика, що здійснює KPMG IMPACT у галузі охорони довкілля, соціальної сфери, корпоративного управління та сталого розвитку, допомагає клієнтам зрозуміти й адаптуватися до нових змін у бізнес-середовищі шляхом розробки відповідальних і сталих стратегій, бізнес-моделей, операцій та залучення інвестицій. Послуги, що надаються цією практикою, включають: розробку ESG-стратегії, управління ESG-ризиками, етичний ланцюжок поставок (включаючи питання прав людини), циркулярну економіку.

Кібербезпека

Поряд із зростанням економіки і цифровізацією державних процесів, загрози кібербезпеки зростають у геометричній прогресії. Захист персональних даних, критично важливої інфраструктури, державних послуг і систем є одним із пріоритетних завдань для державного сектора у всьому світі. Наша команда надає підтримку державним організаціям, державним компаніям і фінансовим організаціям для уникнення витоку даних і переривання роботи систем, допомагає створювати безпечне, надійне і зручне для використання цифрове середовище.

Цифровізація

Ще одна з наших ключових послуг – це допомога в процесах цифровізації. Ми усвідомлюємо необхідність швидкого і ефективного реагування на цифрові та технічні зміни, тому завдяки нашому світовому досвіду та глибоким знанням ми допомагаємо нашим клієнтам в реалізації найскладніших і найвідповідальніших проєктів. 

Digital transformation
Corporate governance and compliance
Investment Attraction

Правосуддя та протидія корупції

Наші фахівці в сфері протидії корупції мають великий досвід, глибокі знання і глобальне охоплення. Ми допомагаємо клієнтам визначати, оцінювати і реагувати на питання хабарництва і корупції, навіть якщо діяльність компаній здійснюється в різних юрисдикціях і регулюється безліччю регулюючих органів.

Корпоративне управління та комплаєнс

Ефективне корпоративне управління – це фундамент здорової організації. Воно визначає, як організація працює як всередині, так і на ринку в цілому. Корпоративне управління визначає взаємовідносини між акціонером, наглядовою радою, правлінням та іншими членами організації. 

 

Залучення інвестицій

Інвестиції – один з найбільш ефективних способів стимулювання економічного розвитку. Залучення фінансування та нових гравців на ринку допомагає нашим клієнтам досягти ширших цілей щодо поліпшення якості обслуговування клієнтів, підвищення конкурентоспроможності на місцевих і міжнародних ринках, створення здорової конкуренції. Наші ключові компетенції включають приватизацію, державно-приватне партнерство, пошук інвестиційних можливостей і нових потенційних партнерів, структурування і підготовку угод, консультування з питань політики щодо поліпшення інвестиційного та ділового клімату в країні.

Transformation through deals

Енергетика

Енергетичному сектору необхідний послідовний підхід у підготовці як до очікуваних, так і до несподіваних змін. Фірми-члени мережі KPMG можуть у цьому допомогти. Галузь стикається з проблемою нестабільності цін на сировинні товари, посиленням тенденції до декарбонізації і зміною економічних, нормативних та конкурентних умов. Ми надаємо допомогу державному і приватному сектору в оцінці та коригуванні їхніх ланцюжків постачань і операційних моделей з урахуванням поточної ситуації, а також у визначенні стратегічних тенденцій, можливостей для укладення угод, нових ринків і інвестицій в модернізацію.

Regulatory driven transformation

Транспорт та інфраструктура

Інфраструктура є основою економіки і одним з найважливіших питань для кожної держави. До складу робочої групи KPMG з роботи з інфраструктурними підприємствами входять фахівці в галузі консультування у фінансовій сфері, консультування щодо укладання угод, економічного, стратегічного і бізнес-планування, консультування щодо реалізації масштабних проєктів, а також впровадження цифрових та інших технологій, що дає можливість надавати ціннісну пропозицію від створення концепції до її реалізації. Оскільки фірми-члени мережі KPMG консультують як державні, так і приватні транспортні групи, ми володіємо глибокими знаннями з усіх аспектів кожної галузі – залізниць, портів, судноплавства, аеропортів, дорожньої інфраструктури та логістики. Ми розуміємо фінансові та операційні чинники транспортного сектора і можемо допомогти клієнтам  у вирішенні поточних і нових задач та викликів.

office

  

Зв'яжіться з нашими експертами