Віктор Шекера

Директор, податкове та юридичне консультування

KPMG в Україні

Професійний досвід Віктора у сферах оподаткування, аудиту, бухгалтерського обліку та консультування з податкових, бухгалтерських та суміжних питань становить понад 27 років.

Віктор керує групою висококваліфікованих податкових спеціалістів українського офісу KPMG, які надають клієнтам широкий спектр послуг, в тому числі:

  • перевірки податкової звітності українських та міжнародних компаній з податку на прибуток, ПДВ та інших податків (профільний та основний вид послуг групи);
  • консультування з питань практичного застосування українського податкового законодавства, стандартів бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за П(С)БО та МСБО/МСФЗ;
  • підготовку офіційних запитів до Міністерства Фінансів України та Державної Фіскальної Служби України з законодавчо неврегульованих питань щодо оподаткування та бухгалтерського обліку;
  • послуги з розробки та вдосконалення облікових політик, внутрішніх наказів та інших первинних документів, з ефективного структурування документообігу, який підтверджуватиме показники бухгалтерського і податкового обліку та дані податкових декларацій;
  • відстрочені податки (розрахунок, перевірка, методологічне консультування та тренінги).

Спеціалісти групи, поєднуючи високу професійну компетенцію та розуміння мислення податкових органів, надають послуги клієнтам KPMG, які ведуть бізнес в Україні в різних галузях (оптова та роздрібна торгівля, виробничі підприємства, енергетика, фінансові послуги та банки, фармацевтична галузь, інформаційні технології, аграрний сектор, тощо).