Повідомлення про позачергові загальні збори ПрАТ «КПМГ Аудит»

Повідомлення про позачергові загальні збори

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»

Відповідно до частини п’ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «КПМГ АУДИТ», повідомляє Вас про те, що 28 лютого 2014 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) Приватного акціонерного товариства «КПМГ АУДИТ» (далі – товариство).

Дата проведення загальних зборів: 28 лютого 2014 року.

Місце проведення загальних зборів: 01001, м.Київ, вул.Михайлівська, буд. 11., кабінет Голови Наглядової Ради.

Реєстрація учасників загальних зборів проводиться 28 лютого 2014 року з 9.00 до 9.30, за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлюється станом на 24 годину 00 хвилин 28 лютого 2014 року.

Початок роботи загальних зборів: 9.30.

Закінчення роботи загальних зборів: 10.00.

Питання порядку денного:

  1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних Зборів.
  2. Внесення змін до Статуту.
  3. Внесення змін у складі Наглядової ради та призначення Голови Наглядової ради Товариства.

Акціонерам, що прибули на реєстрацію для участі в загальних зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу (згідно чинного законодавства України), представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу (згідно чинного законодавства України) та доручення на передачу їм права участі у загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Від 11 лютого 2014 року - дати відправлення повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 28 лютого 2014 року акціонери ПрАТ «КПМГ АУДИТ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «КПМГ АУДИТ» 01001, м.Київ, вул.Михайлівська, буд. 11, у робочі дні тижня, з 09-00 до 18-00.

На виконання вимог ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів, що затверджений Наглядовою радою ПрАТ «КПМГ АУДИТ».

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «КПМГ АУДИТ» з вказаними документами є Голова Наглядової Ради - Флоріс Херман Леонард Шурінг. Контактний телефон: +380 (44) 490 5507.

Наглядова рада ПрАТ «КПМГ АУДИТ»