На цій сторінці ви знайдете найважливішу інформацію про те, що виводить компанію KPMG в України у когорту лідерів ринку професійних послуг: ГАЛУЗІ, де наші команди мають глибоку експертизу та готові надати компетентні висновки щодо викликів, з якими стикається бізнес-спільнота; ПОСЛУГИ, в яких поєднано кросфункціональнй підхід з ґрунтовними практичними знаннями, що допомагає клієнтам вирішувати складні та неординарні проблеми; та ДОСЛІДЖЕННЯ, в яких наші фахівці на локальному і глобальному рівні діляться своїм досвідом, експертизою та професійними інсайтами, спираючись на власні комплексні дослідження та аналіз різних сфер ринку.

Запрошуємо в KPMG!

KPMG – це міжнародна мережа фірм, що надають аудиторські, податкові, юридичні та консультаційні послуги. В офісах KPMG у 143 країнах світу працюють понад 273,000 співробітників (FY23). KPMG працює в Україні з 1992 року, і весь цей час основою нашої діяльності було використання світового інтелектуального потенціалу компанії в поєднанні з практичним досвідом українських фахівців для сприяння провідним компаніям в досягненні поставлених перед ними завдань.


Керівництво


Протидія корупції

KPMG в Україні підтримує та слідкує за дотриманням Закону України «Про запобігання корупції». З метою створення ефективної системи запобігання та протидії корупції у KPMG в Україні затверджена Антикорупційна програма.

Про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Ви можете повідомити на «гарячу лінію» KPMG в Україні.

 

Антикорупційна програма ТОВ «КМПГ - Україна»

Антикорупційна програма ПрАТ «КПМГ Аудит»

Антикорупційна програма АО «КПМГ ПРАВО»

Взаємодія з підрядниками

KPMG в Україні в своїй діяльності, а також у відносинах з клієнтами, контрагентами, підрядниками, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керується принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживає усі передбачені законодавством заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції. KPMG в Україні неухильно дотримується положень «Глобального Кодексу поведінки KPMG». Для того, щоб підтримувати свою ділову репутацію KPMG в Україні очікує дотримання аналогічного підходу своїми контрагентами. В рамках співпраці із KPMG в Україні контрагенти повинні дотримуватися таких умов:

 

  1. Compliance terms
  2. Working with KPMG