Повідомлення про позачергові загальні збори ПрАТ "КПМГ Аудит"

Повідомлення про позачергові загальні збори

Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"

Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"

(Місцезнаходження товариства згідно з його статутом: 01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 11) (далі – «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 23 листопада 2012 року о 10.00 за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 11, кабінет Голови Наглядової Ради.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться:

23 листопада 2012 року з 9.30 до 10.00 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 листопада 2012 року.

Порядок денний загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення про зміну персонального складу Наглядової ради Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 11, кабінет Голови Наглядової Ради, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – (Флоріс Херман Леонард Шурінг). Телефон для довідок: +380 (44) 4905507.

Наглядова рада