Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"

Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ емітента

31032100

1.4. Місцезнаходження

м. Київ, Печерський район, 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, 17-й поверх

1.5. Міжміський код, телефон та факс

0444905507
0444905508

1.6. Електронна поштова адреса

info@kpmg.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2019

2.2. Річна інформація розміщена на сторінці

www.kpmg.ua в мережі Інтернет

 

Повну версію звіту ви можете знайти нижче.