'Bankacılıkta Kurumsal Gelişim: Birleşme ve Satın Alma İşlemlerinin Yönü' raporu, dünyanın önde gelen bankacılık kuruluşlarının, küresel krize rağmen, gelecek 3 yılda organizasyonel büyüme konusunda iyimser olduklarını ortaya koydu

KPMG’nin hazırladığı 'Bankacılıkta Kurumsal Gelişim: Birleşme ve Satın Alma İşlemlerinin Yönü' raporu, kurumsal gelişim ekiplerinin, bankaların yeniden yapılandırma süreçlerinde izledikleri yöntemlere ilişkin çarpıcı sonuçlar içeriyor.

Rapor, dünyanın önde gelen bankalarının 2018’deki birleşme ve satın alma işlemlerini gözden geçirirken, bankacılık sektöründeki kurumsal gelişim trendlerini öne çıkarıyor ve değişim çağında kurumsal gelişim ekiplerinin kendilerini nasıl yenileyip, yeniden şekillendireceğini ortaya koyuyor.

Raporu incelediğimizde öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Günümüzdeki işletme görünümü

  • Bankalar dünya genelinde istekli: Bankaların büyüme isteği küresel bir trend olarak ortaya çıkıyor fakat sektörel farklılıklar söz konusu. Araştırmaya katılan ekiplerin yüzde 80’i önümüzdeki 3 yıl içerisinde alım yapmayı, yüzde 68’i ise satış yapmayı planladığını belirtiyor. Kurumsal gelişim ekiplerinin genellikle kurum içi işlemlere aşina olması ve farklı alanlarda yetenekli olması sayesinde bu süreç kolaylaşıyor. Fakat tecrübesi olmayan kurumsal gelişim ekiplerinin özellikle satış alanında kendilerini geliştirmesi gerekiyor.
  • Organik büyüme dünya genelinde kazanıyor: Araştırmaya katılan küresel bankaların yüzde 90’ı organik büyüme yolu izleyeceğini belirtiyor. Fakat bazı bölgesel farklılıklar göze çarpıyor. Asya Pasifik ve Avrupa bankaları organik büyümeden yanayken, Kuzey Amerika bankaları inorganik büyüme sergiliyor. Her ne kadar büyüme trendi devam etse de birleşme ve satın alma aktiviteleri krizden dolayı yavaşlamış halde. 
  • Gelecekteki fintech anlaşmaları: Kurumsal gelişim ekipleri fintech’in bankaların büyüme stratejileri üzerinde büyük bir etkisi olacağına inanmakla birlikte, kendi bankalarındaki fintech ajandaları henüz olgunlaşmamış halde. Gerçekleşen fintech anlaşmalarının bölgesel ekonomik koşullara ve bireysel banka isteklerine bağlı olarak yoğunlaştığı görülüyor. Küresel Fintech araştırmalarımıza göre, bazı bankaların fintech anlaşmalarını riskli bulmasına rağmen işlem değeri oldukça hızlı bir şekilde artıyor. Bu sebeple bankalar içerisinde, start-up yatırımları için destek sağlayan yeni ekipler oluşuyor. 

Günümüzdeki anlaşma sağlayıcılarına genel bakış

Bankaların güncel büyüme stratejileri kurumsal gelişim ekipleri üzerinde bir etkiye sahip. Küresel ekonomik krizden önce birçok kurumsal gelişim ekibi sabit dış işlemlerle ilgilenirken, kriz sonrasında yeniden organize olma, iç birlikteliği güçlendirme gibi stratejik önceliklere yönelmiş durumdalar.

Kurumsal gelişim liderlerinin stratejik ajanda oluşturma, CEO’lar ve CFO’larla iş birliği alanlarındaki rolü arttıkça ekipleri zenginleşiyor. Bu bulgular, CEO’ların anlaşma sağlama, anlamlı veri kaynakları bulma, zaman yönetimi ve yeterli uzmanlık elde etmede karşılaştıkları zorlukları paylaştığı 2018 Küresel CEO Araştırması’ndaki bulgularla uyum içerisinde. 

Bu sonuçlar, kurumsal gelişim ekiplerinin stratejik karar verme sürecine değer katma fırsatı olduğunu gösteriyor. Ekiplerin yeterli donanım ve tecrübeye sahip olması sayesinde bu süreçler kolaylaşıyor ve bankaların büyümesi mümkün hale geliyor.

Kurumsal gelişim ekiplerinin donanımı artıyor

Küresel olarak kurumsal gelişim ekiplerinin beceri, tecrübe ve donanımını artırmak için bazı stratejiler izleniyor. Amerika’daki işe alımlar, ekibin ödeme sistemleri ve değerlendirme yetenekleri gibi temel işlem becerilerini güçlendirme odaklı gerçekleşiyor. Avrupa’da ise ekibe yetenek kazandırma odaklı ilerledikleri için operasyonel ve BT geçmişi olan adaylar tercih ediliyor. Asya’da kurumsal gelişim ekipleri küçültülüyor veya orta bölge ofisleri ile birleştiriliyor. Küresel olarak, bankalar var olan ekiplerini regülasyon değişiklikleri, karmaşık ve gelişen ödeme sistemleri konusunda eğitmenin önemini vurguluyor.

Anlaşma sağlayıcılar arasındaki en iyi uygulamalar

Katılımcılara göre, kurumsal iletişim ekiplerinin başarılı olması için aşağıda sıralanan temel özelliklere sahip olmaları gerekiyor:  

  • Uzmanlık, tecrübe ve yüksek kalitede hedefler bulmak için gerekli piyasa bilgisi
  • Belirgin bir strateji, banka departmanları ve seviyeleri arasında koordinasyon
  • Değerlendirme yetenekleri ve pazarlık gibi uygulama becerileri
  • Öngörü kapasitesi ve karşılık verme yeteneği
  • Anlaşmayı uçtan uca değerlendirme yeteneği

Dönüşümü planlama ve gerçekleştirme: Katılımcılar, kurumsal gelişim ekiplerinin verimliliğini artırmada kurum içi koordinasyonun önemini vurguladı. Katılımcılar, bunun fintech ve bankacılık dışı işlemleri desteklemek için gerekli olduğunu belirtirken, bu sayede strateji ve veri analitiği çalışmalarının da hız kazanmasını beklediklerini vurguladı. Bankaların bir kısmı da, ekiplerini kıdemli müdürlerin 'güvenilir' danışmanı olarak konumlandırmak istediğini belirtti.

İnovasyon için yetenek paylaşımı: Bankaların birçoğunun, kurumsal gelişim ekipleri için uzmanlaşmış yetenekleri işe almasına rağmen, çoğu durumda kurum içi iş birliği daha pratik çözümler sağlıyor. Kurum içi iş birliği sayesinde beceri ve fikir paylaşımı daha kolay hale geliyor ve kurumsal gelişim kabiliyetleri artıyor.

Veri analitiğine odaklanma: Araştırmaya göre küresel bankaların yarısından çoğu, veri analitiğini kurumsal gelişim faaliyetlerine dahil ediyor. Birçok ekip veri analitiğini satın alma işlemlerinin risk analizinde kullanırken, müşteri ve iş analizi için de uygulamaya başladı. Bazı durumlarda ise kalite ve miktar konusunda belirsizlikler söz konusu; bankaların, verilerin kalite olarak yeterliliğinden emin olması gerekiyor. Yetersiz, kalitesiz, dağınık veri ve destek verecek ekip eksikliği dolayısıyla bankaların veri analitiği çalışmaları aksayabiliyor, fakat bankalar uygulama konusunda oldukça hevesli.

Birleşme ve satın alma değerini artırma: Karşılaşılan zorluklara rağmen, bankalar veri ve veri analitiğinin rollerini değiştirme ve artırmanın öneminin farkındalar. Örneğin, satın alma taleplerinin artması fiyat ve risk artışını da beraberinde getirdiği için alıcıların bunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Veriye bağlı değerlendirme yeteneklerini geliştirmek alıcıların kendine güvenmesini sağlıyor. Artan veri analitiği kullanımı sayesinde kurumsal gelişim ekiplerinin değeri de artıyor. Bu sebeple, kurumsal gelişim ekipleri birçok departmanın başarısı için önemli bir rol oynuyor.

Bize ulaşın