Araştırma Raporları

Araştırma Raporları

Denetim Komitesi Enstitüsü, farklı ülkelerdeki denetim komitesi üyelerinin katıldığı araştırma sonuçlarını değerlendirdiği raporlarını yayınlamaktadır

1000

KPMG Küresel Nabız Tutma Anketi Sonuçları

Her şey kontrol altında mı?

Denetim komitelerinin ve yönetim kurullarının karşı karşıya bulunduğu zorlukları ve endişelerini daha iyi anlayabilmek amacıyla KPMG Denetim Komitesi Enstitüsü olarak 42 ülkeden 800’ün üzerinde denetim komitesi üyesinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdik.

Araştırma sonuçları denetim komitesi üyelerinin odaklanmaları gereken konuları belirlemelerine, kendi sorumluluklarını diğer denetim komiteleriyle karşılaştırmalarına ve gözetim sorumluluklarını güçlendirmelerine yardımcı olacak görüşler sunmaktadır.

Sonuçlar gösteriyor ki, denetim komiteleri finansal raporlama ve denetim kalitesi gibi konularda kendilerine güveniyorlar, ancak, risk yönetimi, yasalara ve mevzuata uyum, siber güvenlik ve kontrol ortamının yönetimi konularında endişeleri devam ediyor.

Araştırmanın ortaya çıkardığı temel konular:
 

  • Risk yönetimi denetim komitelerinin en çok endişe duyduğu konuların başında geliyor
  • İç denetim bölümü, başlıca risk alanlarına ve şirketin genel risk yönetimi süreçlerinin yeterliliğine odaklanarak şirkete sağladığı faydayı en üst düzeye çıkarabilir.
  • Üst düzey yöneticilerin tutumları, kurumsal kültür ve kısa vadeli düşünme başlıca zorluklar olarak görülüyor ve daha yakından ilgilenilmesi gerekiyor.
  • Finans Direktörünün ardıl planlaması ve finans organizasyonundaki yükselmeye aday çalışanların yeterliliği zayıf noktalar olmayı sürdürüyor.
  • Başlıca iki finansal raporlama konusuna, denetim komitesi gündeminde daha fazla yer vermek gerekebilir. Yeni muhasebe standartlarının ve muhasebe standartlarına göre hazırlanmış mali tablolara ek olarak sunulan finansal ölçütlerin uygulanması
  • Denetim komitesinin etkinliği, işletmeyi iyi anlamaya dayanıyor.

Raporumuza ulaşmak için tıklayınız. (PDF 3.2MB)
 

KPMG Küresel Nabız Tutma Anketi Sonuçları

Etkin bir Yönetim Kurulu Yaratmak

Yönetim kurulu toplantı odasındaki yetenekleri şirketin stratejisiyle uyumlu hale getirme gerekliliği, pek çok yönetim kurulunu kurul yapısına ve ardıl planlamasına daha fazla odaklanmaya yöneltiyor. Yönetim kurulundaki yetenekler, yatırımcılar, düzenleyici kurumlar ve medya için de önem taşıyor. Yönetim kurullarının, doğru beceri, deneyim ve bakış açılarına sahip üyelerden oluşması, bunu sağlamak için neyin işe yarayıp yaramadığının anlaşılabilmesi ve doğru olanın bulunması için kullandığı araç ve yaklaşımları daha iyi anlamak amacıyla, dünya genelinde 2,300’ün üzerinde kurul üyesi ve üst düzey yöneticinin katıldığı bir anket düzenledik. Türkiye’den 24 şirketin de katıldığı bu araştırmanın hem dünya genelinde hem de Türkiye’ye özgü sonuçlarına yer verdiğimiz “Etkin bir Yönetim Kurulu Yaratmak” raporu gösteriyor ki, pek çok yönetim kurulu, kurul yapısına ilişkin yaklaşımlarını baştan sona (yönetim kuruluna giriş aşamasından yönetim kurulu performans değerlendirme ve ardıl belirlemeye kadar) yeniden değerlendiriyor.

Yayınımıza ulaşmak için tıklayınız. (PDF 9MB)

KPMG 2015 Denetim Komitesi Araştırması Türkiye Sonuçları

KPMG Denetim Komitesi Enstitüsü’nün her yıl düzenlediği Küresel Denetim Komitesi Araştırması’nı geçtiğimiz aylarda Türkiye’deki denetim komitesi ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdik. Araştırmamız, denetim komitesi üyelerinin risk gözetimi sorumlulukları, denetim komitesi süreçleri, denetim komitesi yapısı, şirketin diğer fonksiyonları ve yöneticileri ile olan ilişkileri gibi konulardaki yeni yaklaşımlara bakışları ve görüşlerini ortaya koymaktadır.  

Yayınımıza ulaşmak için tıklayınız. (PDF 1.2MB)

KPMG 2015 Global Denetim Komitesi Araştırma Sonuçları

Her yıl yapılan Global Denetim Komitesi Araştırmasının amacı dünyadaki denetim komitesi üyelerinin risk gözetimi sorumlulukları, denetim komitesi süreçleri, denetim komitesi yapısı ve üyelerin profili, şirketin diğer fonksiyonları ve yöneticileri ile olan ilişkileri gibi konulardaki yeni yaklaşımlara bakışları ve görüşlerini ortaya koymaktır.  KPMG Denetim Komitesi Enstitüsü, Amerika’daki 233 denetim komitesi üyesi dahil olmak üzere 36 ülkede 1,500 denetim komitesi üyesinin görüşlerini yansıtan  2015 Global Denetim Komitesi Araştırmasını yayınlamıştır.

Yayınımıza ulaşmak için tıklayınız. (PDF 2.9MB)

Denetim Komitesi Enstitüsü- Küresel Nabız Tutma Anketi

Yönetim kurulu bakışıyla strateji ve risk dengesi

KPMG Denetim Komitesi Enstitüsü çalışmaları çerçevesinde düzenlenen Yönetim Kurulu Bakışıyla Strateji ve Risk Dengesi araştırması Türkiye’den de 20 şirketin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Dünyada 29 farklı ülkeden 1000’in üzerinde yönetim kurulu üyesinin katıldığı bu araştırmanın sonuçları gösteriyor ki yönetim kurulları şirketlerin stratejilerinin ve karşılaştıkları kritik risklerin doğru tanımlanması ve bu ikisi arasındaki ilişki ile artık daha fazla ilgililer. Stratejilerin riskleri minimize edecek şekilde oluşturulması, risklerle ilgili bilginin arttırılması ve bu konuda uzmanlığa erişim gittikçe daha fazla önem kazanıyor. Siber güvenlik konusunda da yönetim kurullarının daha fazla derinleşme ihtiyacı olduğu gözlemleniyor.

Yayınımıza ulaşmak için tıklayınız. (PDF 1.3MB)

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın