Denetim Komitelerinde En İyi Uygulamalar

Denetim Komitelerinde En İyi Uygulamalar

Bu sayfada denetim komiteleri ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilir, bu amaçla kullanabileceğiniz araç ve tekniklere ulaşabilirsiniz.

1000

Denetim Komitesi El Kitabı- Audit Committee Handbook

Kurumsal yönetimde mükemmellik, Türkiye’de ve dünyada iş dünyasının önemli bir başlığı olmaya devam ediyor. Menfaat sahiplerinin beklentileri yüksek, düzenleyici kuruluşlar ve yatırımcıların denetimi ise her zamankinden daha katı. Bunun sonucunda denetim komitelerinin rolü ve sorumluluk alanı gittikçe artıyor. Günümüzün karmaşık ve gelişen iş çevresinde, denetim komiteleri, şirkette sürprizsiz bir ortam sağlanması için büyük katkıda bulunabilirler. Etkili bir denetim komitesi, güçlü bir kurumsal yönetim kültürü yaratmak ve kuruma fayda sağlamak için önemli bir unsur. Dikkatli tasarlanmış uygulamalar, denetim komitelerinin kuruma katkısını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Ancak bu uygulamalar, her yönetim kurulu ve denetim komitesi tarafından, kurumun kurumsal yönetim yapısı, finansal yapısı, olgunluğu ve problemleri gibi kendi koşulları göz önünde bulundurularak değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır.

Bir kurumda başarılı olan uygulamalar başka bir kurum için uygun olmayabilir. Yine de etkin çalışan denetim komitelerinin arkasında belli başlı bazı prensipler bulunmaktadır ve doğru prensipler, kuruma özgü prensipleri belirlemekte etkin olabilir. Bu yayınımız, halka açık olan veya olmayan şirketlerde, denetim komitelerinin rolünde etkili olan prensipleri açıkça belirtmekte ve denetim komitesi üyelerinin etkin bir komite yaratmaları için gerekli süreç ve uygulamaları daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Yayına bu bağlantıdan (PDF 2.91 MB) ulaşabilirsiniz.

 

Denetim Komitesinin İş Programı- Audit Committee Workload

Denetim Komitesi üyeleri, işleri gereği detay odaklıdır, karmaşık meselelerle ilgilenmekte ve yoğun gündemlerini takip etmekte de oldukça başarılıdırlar. Eğer bu deneyimli komite üyeleri bile iş programlarının fazla yüklü olduğunu sık sık belirtiyorsa, yönetim kurulunun bu konuya dikkatle eğilmesi gerekliliği ortadadır. Dünya çapında yaptığımız görüşmeler sonucunda,  denetim komitesi gündeminin nasıl geliştiğine ve deneyimli komite üyelerinin zaman ve enerjilerini en önemli konulara odaklama konusundaki yaklaşımlarına dikkat çekiyoruz. Bu çalışmada Apple, Carlsberg ve Imperial Tobacco’nun da bulunduğu denetim komitesi başkanlarının önemli görüşlerine yer veriyoruz. Karşılaşılan ortak zorlukları ve denetim komitesinin zamanını, deneyimlerini ve şirkete kattığı değeri en iyi şekilde kullanabilmesi için farklı yaklaşımları bu çalışmada bulabilirsiniz.

Raporu bu bağlantıdan (PDF 1.10MB) indirebilirsiniz.

 

Denetim Komitesinin Verimliliği- Audit Committee Effectiveness

Bu çalışmamızda, denetim komitelerinin verimliliği konusundaki temel hususları ele alıyoruz ve farklı ülkelerdeki deneyimli denetim komitesi üyeleri ile günümüzün hızla değişen iş hayatında denetim komitelerinin gerçekten verimli çalışabilmesi için uyguladıkları yöntemleri ve farklı yaklaşımları inceliyoruz.

Raporu bu bağlantıdan (PDF 2.43MB) indirebilirsiniz.

 

Denetimin Geleceği- The Future of Audit

Bu yayınımızda denetim kalitesinin göstergeleri ve kaliteyi etkileyen faktörleri, bu faktörlerin şu andaki durumunu ve kısa ve uzun vadede nelerin beklediğini inceliyoruz.

Raporu bu bağlantıdan (PDF 477KB) indirebilirsiniz.

 

Risk Gözetiminin Düzenlenmesi- Calibrating Risk Oversight

Deneyimli yönetim kurulu üyeleri ve risk yöneticilerinin, yönetim kurullarının riskin gözetiminde, özellikle de strateji bağlamında nasıl  daha fazla güçlendikleri konusundaki görüşlerini paylaştıkları raporumuzu bu bağlantıdan (PDF 1.40MB) indirebilirsiniz.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın