Değerlerimiz

Değerlerimiz

KPMG değerleri, üye firmalardan oluşan organizasyon içinde ortak bir kimlik bilinci yaratır, savunduğumuz olguları tanımlar.

KPMG değerleri, organizasyon içinde ortak bir kimlik bilinci yaratır.

Değerlerimiz, en etkin ve tatmin edici şekilde birlikte çalışmamıza yardım eder. Küresel bir organizasyon olarak bizi birbirimize yaklaştırır.

Integrity

Her durumda doğru olanı yaparız.

Excellence

Öğrenmekten ve kendimizi geliştirmekten asla vazgeçmeyiz.

Courage

Cesurca düşünür ve cesurca davranırız.

Together

Birbirimize saygı duyar ve farklılıklarımızdan güç alırız.

For Better

Her zaman daha iyisi için çalışırız.

Değerlerimiz, tüm dünyadaki KPMG üye firmalarından talep ettiğimiz etik davranış standartlarını tanımlayan Küresel Davranış İlkelerimizin temelini teşkil eder.

Küresel Davranış İlkelerimizi ihlal eden herhangi bir faaliyetten haberdar olmanız halinde, olayı gizliliğinize saygı gösterileceğinden emin olarak KPMG International Hotline vasıtasıyla rapor edebilirsiniz.

 

Bize ulaşın