Şeffaflık Raporu

Şeffaflık Raporu

KPMG Türkiye Şeffaflık Raporu'na ulaşabilir ve KPMG Türkiye hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

KPMG Şeffaflık Raporu'na ulaşabilir ve KPMG hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Şeffaflık Raporu aşağıdaki başlıklar hakkında bilgi sunmaktadır:

 • Şirket’in Hukuki Yapısı ve Ortakları           
 • Kilit Yöneticiler ve Sorumlu Denetçiler   
 • İçinde Bulunulan Denetim Ağının Hukuki ve Yapısal Özellikleri     
 • İlişkili Denetim Kuruluşları ve Diğer İşletmeler ile Bu İlişkilerin Mahiyeti  
 • Organizasyon Yapısı       
 • Kalite Güvence Sistemi İncelemeleri      
 • Denetim Hizmeti Verilen KAYİK’ler          
 • Bağımsızlık İlkesine Uyum           
 • Gelirin Dağılımı 
 • Sorumlu Denetçilerin Ücretlendirilmesi 
 • Kalite Kontrol Sistemi

Şeffaflık Raporu 2022 (PDF 1.2 MB)

Şeffaflık Raporu 2021 (PDF 4 MB)

Şeffaflık Raporu 2020 (PDF 3.6 MB)

Şeffaflık Raporu 2019 (PDF 1.4MB)

Şeffaflık Raporu 2018 (PDF 560KB)

Şeffaflık Raporu 2017 (PDF 1.3MB)

Şeffaflık Raporu 2016 (PDF 3.6 MB)

Şeffaflık Raporu 2015 (PDF 2.4MB)

Şeffaflık Raporu 2015 (PDF 455KB)

Şeffaflık Raporu 2014 (PDF 1.1 MB)

Şeffaflık Raporu 2013 (PDF 702 KB)

Şeffaflık Raporu 2012 (PDF 485 KB)

Şeffaflık Raporu 2011 (PDF 4 MB)

Şeffaflık Raporu 2010 (PDF 3.7 MB)

Şeffaflık Raporu 2009 (PDF 694 KB)

 

Bize ulaşın