Değerlerimiz ve kültürümüz

Değerlerimiz ve kültürümüz

KPMG için içerisinde bulunduğu organizasyona ve birlikte çalıştığı kişi ve kurumlara yaklaşım tarzı oldukça önemlidir.

KPMG için organizasyona ve birlikte çalıştığı kişi ve kurumlara yaklaşım tarzı önemlidir.

Değerlerimiz; KPMG organizasyonu içerisinde savunucusu olduğumuz değerleri ve işleri nasıl gerçekleştirdiğimizi tanımlayan paylaşılan bir kimlik yaratmaktadır.

KPMG kültürü, sahip olduğumuz değerlere dayanmaktadır. Bütünlüğümüz ve dürüst iletişim politikamız; güven ve işbirliğini inşa ederken,esnekliğimiz ve çeşitliliğimiz, her birimizin içindeki en iyiyi ortaya çıkartmak adına insanlarımızın özgürce bilgi paylaşımı içerisinde olduğu bir kültür yaratmaktadır.