• 1000

เรียนลูกค้าของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย

 

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งที่ทางเคพีเอ็มจี ประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก แม้ว่าทางบริษัทฯ จะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดแล้วก็ตาม แต่ก็ยังพบว่ามีพนักงานของเรา 2 ราย ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

  • พนักงานคนที่ 1: ไม่ได้เข้าพื้นที่สำนักงานเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน
  • พนักงานคนที่ 2: หลังจากมีการติดต่อกับผู้ที่ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเย็นวันที่ 2 เมษายน 2564 ทางพนักงานคนดังกล่าวซึ่งเป็นพนักงานแผนกธุรการ ได้เข้ามายังพื้นที่สำนักงานเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ครั้งเดียว ในช่วงวันที่ 7 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 7:59-8:59 น.

ทางบริษัทฯ ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพนักงานดังกล่าว รวมถึงคนใกล้ชิดและครอบครัว

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ตามคำแนะนำของรัฐบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • แจ้งทางนิติบุคคลของอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • สำนักงานเคพีเอ็มจี ประเทศไทย จะปิดพื้นที่ทำการเพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อในบริเวณสำนักงาน และจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 19 เมษายน 2564
  • ทางสำนักงานได้มีการแจ้งเตือนไปยังพนักงานที่มีการติดต่อกับพนักงานคนดังกล่าว และพนักงานเหล่านั้นจะดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
  • ทางบริษัทฯ ได้ทำการแจ้งลูกค้าที่มีการติดต่อกับพนักงานที่ติดเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • เราขอความร่วมมือให้พนักงานทุกคนที่ไปยังพื้นที่เสี่ยง และ/หรือพี้นที่ที่มีการยืนยันผู้ติดเชื้อ เฝ้าระวังอาการ และหากมีอาการเสี่ยงติดเชื้อให้ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยทันที

เรามั่นใจว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการให้บริการลูกค้า เนื่องจากทางบริษัทฯ มีระบบ และเทคโนโลยีที่รองรับการทำงานจากที่ใดก็ได้ ทางบริษัทฯ จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเราขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ด้วยความนับถือ

เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

ประธานกรรมการบริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว

Select language

Connect with us