ONLINE | IFRS 9 – Finančné nástroje

Seminár je určený pre ľudí zostavujúcich účtovnú závierku, ktorí sa chcú dozvedieť, aké sú praktické požiadavky na zverejnenia v závierke.

Seminár je určený pre ľudí zostavujúcich účtovnú závierku.

Finančný ekosystém

Na školení sa dozviete odpovede na otázky:

  • Aké sú požiadavky na zatrieďovanie finančných nástrojov? 
  • Ako si čo najefektívnejšie poradiť s požiadavkou na vykazovanie opravných položiek na očakávané straty?
  • Je zabezpečovacie účtovníctvo jednoduchšie ako podľa IAS 39?

Ďalšie informácie

Dátum školenia: 12. november 2020

Seminár je určený pre ľudí zostavujúcich účtovnú závierku, ktorí sa chcú dozvedieť, aké sú praktické požiadavky na zverejnenia v závierke. Hodnotné informácie získajú aj vedúci pracovníci, ktorí chcú poznať dopad nového štandardu na biznis ich spoločnosti.

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Registrácia je do 11.11.2020 do 16.00.

Kontakty

informative image