Ako vývoj trhov ovplyvní prax oceňovania spoločností na Slovensku v roku 2020

Dopad vývoja kapitálových trhov v roku 2020 na oceňovacie násobky a parametre určenia diskontnej sadzby WACC pre podniky na Slovensku.

Dopad vývoja kapitálových trhov v roku 2020 na oceňovacie spoločností na Slovensku.

Finančný ekosystém

Dopad vývoja kapitálových trhov v roku 2020 na oceňovacie násobky a parametre určenia diskontnej sadzby WACC pre podniky na Slovensku.

Na webinári zosumarizujeme vývoj kľúčových parametrov globálnych kapitálových trhov, ktoré sa používajú pri oceňovaní spoločností na Slovensku – najmä vstupov pre dopočet WACC a trhových násobkov. Taktiež individuálne prediskutujeme možné implikácie ich vývoja na oceňovanie spoločností na Slovensku. 

 

Ďalšie informácie

Dátum školenia: 24. september 2020 
Jazyk: slovenský

Školenie je určené pre zamestnancov finančných oddelení, kontrolórov, finančných riaditeľov a bude prebiehať online cez MS Teams. Iba zaregistrovaní účastníci dostanú link na pripojenie sa na webinár.

Kontakty

informative image