Impairment testy: Dopad COVID-19, najväčšie chyby a pohľad audítora

Školenie určené pre kontrolérov, účtovníkov a finančných riaditeľov, ktorí pripravujú alebo kontrolujú impairment testy

Ako správne pripraviť impairment test, ako zohľadniť vplyv COVID-19.

Finančný ekosystém

Impairment testy (testy na zníženie hodnoty majetku) pre účtovníkov a finančných riaditeľov často predstavujú výzvu. Nie sú súčasťou ich každodennej agendy, ale dokážu mať významný vplyv na finančné výkazy, odmeny manažmentu alebo reporting pre banky. Dôsledky pandémie COVID-19 navyše výrazne zvýšili náročnosť prípravy impairment testov.

Prihláste sa na náš bezplatný interaktívny online webinár, kde by sme Vám radi pomohli zorientovať sa v tom, ako pripraviť impairment test, ako zohľadniť vplyv COVID-19 a zároveň zvládnuť diskusiu s audítorom.

Ďalšie informácie

Dátum školenia: 24. jún 2020
Miesto: Online
Jazyk: slovenský

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams. Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača. Počas webinára sa môžete pýtať otázky pomocou chat-u alebo mikrofónu.

Kontakty

informative image