Financie pre nefinančníkov – ako pripraviť rozpočet

Máte za úlohu pripraviť rozpočet za svoje oddelenie alebo spoločnosť a nie ste si istý, kde začať a čo zobrať do úvahy?

Máte za úlohu pripraviť rozpočet za svoje oddelenie a nie ste si istý, kde začať?

Finančný ekosystém

Plánovanie je jeden zo základných pilierov fungovania spoločnosti. Počas tohto interaktívneho školenia sa dozviete informácie potrebné k úspešnému plánovaniu nákladov a výnosov za svoje oddelenie alebo spoločnosť.

Školenie Financie pre nefinančníkov – ako pripraviť rozpočet je určené pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri ich každodennej práci. Sú to pracovníci v oblasti práva, výroby, logistiky, ľudských zdrojov alebo financií bez predošlej praxe.

V našom portfóliu je aj samostatné školenie financie pre nefinančníkov, ktoré má tri časti a zameriava sa na základy finančného účtovníctva, porozumenie pojmov a zásad, napríklad časového rozlíšenia.

Ďalšie informácie

Dátum školenia: 19. jún 2020
Miesto: Online
Jazyk: slovenský

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams. Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača. Počas webinára sa môžete pýtať otázky pomocou chat-u alebo mikrofónu.

Kontakty

informative image