ONLINE | Financie pre nefinančníkov

Školenie pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.

Školenie pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami.

Financie pre nefinancnikov

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Ste zodpovedný za rozpočet za svoje oddelenie a vždy váhate podľa čoho rozdeliť položky do jednotlivých mesiacov? Zúčastňujete sa stretnutí, kde sa prezentujú výsledky spoločnosti, ale nie vždy dobre rozumiete prezentovaným číslam?

Séria online školení na tému finančného účtovníctva je určené pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri ich každodennej práci.

Školenie začína od základov podvojného účtovníctva a prechádza k zložitejším témam ako opravné položky, rezervy a ostatné položky účtovnej závierky. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch z praxe.

Ďalšie informácie a registrácia

Financie pre nefinančníkov ONLINE >>

  • 1.časť: 26.5.2020 o 10.00 – 11.00
  • 2.časť: 2.6.2020 o 10.00 – 11.00
  • 3.časť: 9.6.2020 o 10.00 – 11.00

Kontakty

informative image