Stanislav Šumský

Stanislav Šumský

Partner, zodpovedný za Poradenské služby
 
  • V KPMG pôsobí takmer 20 rokov.
  • Za zručnosti budúcnosti považuje komerčné myslenie, sociálne zručnosti, ale aj schopnosť pracovať s novými technológiami a porozumieť im. 

KPMG praje, aby bolo nasledujúcich 30 rokov ešte lepších ako tých 30 doteraz.Som hrdý vždy, keď objavím nový talent, ktorý sa stane súčasťou nášho manažérskeho tímu

Ja a môj tím pomáhame mnohým klientom spoznať hodnotu ich firmy buď vďaka predaju investorovi, alebo poskytnutím pomoci pri financovaní rastu. Je to radosť pracovať s odborníkmi. Tím ľudí okolo mňa je považovaný za jasnú jednotku na slovenskom trhu v oblasti transakcií. Som hrdý na to, keď objavím talent, na ktorom vidím, že je ambiciózny, pracuje na sebe a žiaden cieľ nie je pre neho nedosiahnuteľný. Práve takéto talenty, najlepší z najlepších, sú neskôr súčasťou nášho manažérskeho tímu. 

Hľadajte, čo vás baví a potom to robte naplno

Ak si niekto vyberie túto prácu, musí rátať s tým, že to bude náročné. Odporúčal by som našim ľuďom, aby si postupne prešli dostupnými profesijnými stupňami od juniorných až po tie manažérske či riaditeľské. Takto je možné získať nadhľad a pochopiť, ako sa riadi firma. Potom treba nájsť oblasť, v ktorej je človek dobrý a baví ho ďalej ju rozvíjať. V KPMG môže ísť človek tak kariérne ďaleko, pokiaľ mu budú stačiť sily. Dôležité je, aby sa vedel adaptovať na rýchlo sa meniace požiadavky, stále novú technológiu, vývoj trhu a robil naozaj to, čo ho napĺňa.

Budúcnosť prinesie ešte väčšiu potrebu prinášať riešenia na báze nových technológií

Musíme neustále inovovať - je to cesta pre uspokojenie potrieb trhu.  Je dôležité neustále sa meniť, nezaspať na vavrínoch a zlepšovať sa, aby sme si udržali svoju pozíciu. Vidíme napríklad, že v dôsledku pandémie si spotrebitelia viac osvojili digitálne produkty a služby, čo pomohlo zvýšiť záujem o digitálne bankovníctvo, poistenie či správu majetku. V nasledujúcich rokoch sa budeme sústrediť na rast a rozvoj našich klientov, využívanie príležitostí na trhu ESG, budovanie technologických zručností ako aj na zvýšenie využitia našich dodávateľských centier.