Marc Derydt

Marc Derydt

Partner, zodpovedný za Audit
 
  • Má 30 rokov skúseností s poskytovaním audítorských služieb.
  • V KPMG na Slovensku pôsobí 24 rokov.
  • Za zručnosti budúcnosti považuje odolnosť a prispôsobivosť.

KPMG praje, aby bolo výnimočným miestom, odkiaľ ľudia nebudú chcieť nikdy odísť.Budúcnosť v rámci auditu:

Zvýšené využívanie technológie z hľadiska rozsahu aj úrovne automatizácie v audite

KPMG investovala v roku 2020 do technológie 2,5 miliardy eur, väčšinou v oblasti dát a analytiky, skrátene „D&A“, i do vývoja novej aplikácie pre audit.  Jasným trendom sú zvýšená automatizácia zberu a analýzy údajov i zvyšovanie rozsahu používania dátových nástrojov, ktoré máme.

Príkladom u nás je nástroj s názvom „eAudit“, ktorý sme za posledných desať rokov používali a stále používame. Tento nástroj je postupne nahrádzaný oveľa modernejšou aplikáciou s webovou a cloudovou verziou - KPMG Clara Workflow „KCW“. Výhodami nového nástroja sú rýchlosť, moderné užívateľské rozhranie i možnosti integrácie nástrojov D&A. 

Model hybridnej práce, podporovaný technológiou

Je výhodnejšie pracovať z domu alebo pracovať v kancelárii či kombinovať oboje? 

KPMG ponúka cestu hybridného modelu. Je dostatočne flexibilný, aby vyhovoval väčšine zamestnancov, ale zároveň umožňuje priamu interakciu. My ako ľudia veľmi potrebujeme priame interakcie, či už medzi kolegami alebo s klientmi. Najlepším príkladom je profesionálny rozvoj a školenia, ktoré je náročné zvládnuť online. Avšak, pre profesiu, ako je tá naša bude ešte chvíľu trvať, kým nájdeme správny pomer medzi prácou v kancelárii a prácou z domu. 

Služby nefinančného zabezpečenia v oblasti ESG

ESG je jednoznačne témou súčasnosti. Dôsledky globálneho otepľovania neboli nikdy tak zreteľné ako teraz a preto KPMG vidí ESG ako možnosť pomôcť spoločnosti ako aj hlavnú príležitosť na vlastný rast. Jedným z možností ako prezentovať ESG vo svojej firme je zverejňovanie údajov. Kvalitatívnym zverejnením by mohol byť opis toho, ako spoločnosť minimalizovala svoju uhlíkovú stopu; kvantitatívne zverejnenie by bolo porovnaním tejto stopy z jedného roka na druhý.

Môžete očakávať, že v strednodobom horizonte stúpne záujem o túto oblasť a neskôr aj o audítorskú profesiu, ktorá sa bude zaoberať finančným aj nefinančným vykazovaním. Bude to skutočne veľká zmena.