technologicky pokrok

Technologický pokrok

Polovica významných spoločností pred 20 rokmi vôbec neexistovala. Technológia nanovo pretvára produkty, služby a riešenia. Mení tiež spôsob, akým pracujeme a podnikáme.

Geopolitické napätie

Sme svedkami toho, že čoraz viac kladieme dôraz na národnosť a hájenie národných záujmov či ochranných opatrení. Tieto však oslabujú hospodársku súťaž a znižujú efektívnosť alokácie zdrojov. Na druhej strane, globalizácia priniesla pre spoločnosť obrovské výhody, ktoré však neboli rovnomerne a spravodlivo rozdelené a tiež sa pri globalizácii spochybňuje sociálny prínos podnikania.

geopoliticke napatie
esg

ESG

ESG, čiže agenda pre životné prostredie, sociálne faktory a udržateľné riadenie sa stáva čoraz dôležitejším pre všetky firmy a ich zainteresované strany. Svet čelí existenčným výzvam a preto sa od firiem vyžaduje, aby robili viac a boli súčasťou udržateľných riešení. KPMG je vzhľadom na svoju personálnu kapacitu a odbornosť pripravené pomáhať riešiť výzvy, ktorým čelí planéta, spoločnosť a firmy.

COVID-19

Takmer z dňa na deň sa všetko okamžite zmenilo. Počet obetí na bol enormný, spoločnosť sa vydala novou cestou a mantinely globálnej ekonomiky sa natrvalo zmenili. Ľudia, podniky ale i samotné štáty sa snažili vyriešiť zdravotnú krízu a vstúpiť do novej reality. Výzvou je správne premeniť príležitosť na zmenu dôvodov toho, ako a prečo veci robíme.

covid-19
multidisciplinarny model

Multidisciplinárny model

Od nás a našej profesie sa neustále vyžadujú vyššie štandardy. Regulačné orgány zas dohliadajú na  zlepšovanie a konzistentnosť po celom svete. Kladie sa veľký dôraz na to, že jeden odborník nemôže obsiahnuť komplexnosť riešení zložitejších situácií, a preto je dôležitý náhľad a často aj zainteresovanie ostatných odborníkov so špecifickým zameraním v rôznych oblastiach. Tento prístup, kedy sa efektívne využíva čas a zbierajú sa rôzne informácie na utvorenie komplexného pohľadu, je podstatný pre budúce smerovanie KPMG.