Nové technológie a spôsoby práce, lepšia finančná kondícia, zdravé marže a schopnosť povedať „nie“ vysoko rizikovým a uhlíkovo zaťaženým projektom. Ekosystém otvorenejší hráčom prichádzajúcim aj z iných odvetví, menej roztrieštená a viac spolupracujúca štruktúra v samotnom sektore. ESG ako hnací motor investícií, kde prevláda cirkulárna produkcia, udržateľné projekty a vysoké etické štandardy. Takto vidia sektor stavebníctva v sedem-ročnom horizonte odborníci zo spoločnosti KPMG, ktorí zostavili správu obsahujúcu kľúčové predpovede pre rok 2030.   

V uplynulom období sa odvetvie stavebníctva muselo vysporiadať s viacerými výzvami, ktoré so sebou priniesla pandémia Covid-19 a neskôr vojna na Ukrajine. Vývoj v odvetví poznačilo najmä narušenie dodávateľských reťazcov, nedostatok materiálov a prudká inflácia. Stavebný sektor je pritom dlhodobo ovplyvňovaný premenlivou výkonnosťou, nízkou produktivitou a neschopnosťou prilákať talenty. Odvetvie je zároveň pod výrazným tlakom, aby zvládlo dátový manažment a zabezpečilo udrzateľnosť v oblasti výstavby a infraštruktúry.

Šesť kľúčových predikcií pre stavebníctvo v roku 2030 podľa KPMG:

 1. Dosiahnutie zásadnej zmeny vo výkonnosti projektov
  Snaha o zvýšenie produktivity s cieľom realizovať včasné, rozpočtovo primerané a vysoko-kvalitné projekty.
 2. Posúvanie hranice inovácií
  Otvorenosť voči príjimaniu inovácií s cieľom stať sa 
 3. Robustnejšie riadenie rizík
  Agregácia rizík na podnikovej úrovni a priame prepojenie s projektovými rizikami s cieľom dosiahnuť jasnejšiu predstavu o riziku celého portfólia.
 4. Spoľahlivé a odolné dodávateľské reťazce
  Dodávatelia budú spolupracovať na strategických inováciách za účelom rozšírenia lokalizácie zdrojov a zásob, ako aj výraznejšieho prieniku a využívania 3D tlače.
 5. Atraktívne odvetvie
  Stavebníctvo sa stane žiadaným odvetvím pre absolventov najmä vďaka zaujímavým príležitostiam na budovanie kariéry v oblasti využívajúcej špičkové technológie.
 6. ESG ako motor investícií
  Vďaka cirkulárnej produkcii, udržateľným budovám a vysokým etickým štandardom prúdi do projektov kapitál s nižšími nákladmi.

Tak, ako každé iné odvetvie v súčasnosti, aj stavebný priemysel prosperuje, ak sú jeho zákazníci spokojní. Nejde pritom len o samotných vlastníkov, ale aj širokú skupinu zainteresovaných strán vrátane jednotlivcov, ktorí využívajú budovy a infraštruktúru, a nakoniec aj tých, na ktorých majú vplyv v ich komunite. Spoločnosti pôsobiace v stavebnom sektore v značnej miere menia náš svet a pokiaľ sa podarí naplniť predikcie, budeme čoraz bližšie k udržateľnej budúcnosti.