Veríme, že spolu s ďalšími globálnymi spoločnosťami, máme aj my zodpovednosť reagovať na pretrvávajúci vojenský útok ruskej vlády na Ukrajinu. V dôsledku toho naše členské firmy v Rusku a Bielorusku opustia sieť KPMG. Pre KPMG v týchto krajinách pracuje viac než 4 500 ľudí, pričom mnohí sú súčasťou KPMG už niekoľko desaťročí. Ukončenie nášho pracovného vzťahu s nimi je mimoriadne ťažké. Toto rozhodnutie však nie je o nich – je to dôsledok konania ruskej vlády. Kultúra v našej spoločnosti je postavená na jasných hodnotách a zásadách a urobiť správnu vec je jednou z nich. Urobíme všetko preto, aby sme poskytli nevyhnutnú podporu našim bývalým kolegom, ktorých sa toto rozhodnutie dotýka. 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás