Rok 2021 bol rekordným v oblasti fúzií a akvizícií (M&A). V Európe celkový počet transakcií aj ich objem medziročne vzrástol a zvýšila sa aj hodnota spoločností vo väčšine odvetví. Prispelo k tomu oživenie ekonomiky po prvých vlnách pandémie, dostupnosť kapitálu a nízke úrokové sadzby. Silná aktivita pokračuje aj na Slovensku a aj vo zvyšku krajín V4. Jedným z hlavných motívov bola atraktívna cena, ktorú bolo možné dosiahnuť pri predaji. Najvyšší záujem investorov je stále najmä o spoločnosti zo sektoru technológií. Tieto zistenia vyplynuli z analýzy, ktorú zrealizovala spoločnosť KPMG na Slovensku a v Českej republike. 

Transakčná aktivita (M&A) v Európe bola podľa analýzy KPMG v roku 2021 rekordná a vo väčšine odvetví došlo tiež k zvýšeniu transakčných násobkov, čiže stúpli ceny spoločností. Medziročný rast podielu na celkovom objeme realizovaných transakcií zaznamenali najmä sektory technológií a telekomunikácií ako aj priemyslu. V prípade technológií vlani došlo k 66-percentnému nárastu realizovaných transakcií. Záujem o digitalizáciu a posilnenie online pozície spoločností vidíme vo všetkých sektoroch, a preto sa očakáva v budúcnosti ešte výraznejší rast v tomto sektore. 

„V zdravotníctve, farmácii a biotechnológiách narástol počet transakcií oproti minulému roku o 20 %, čím dosiahol svoje 5-ročné maximum. Očakávame, že vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s pandémiou bude záujem o tieto oblasti zo strany investorov v nasledujúcom období ešte stúpať,“ konštatuje Stanislav Šumský, partner oddelenia transakčného poradenstva, KPMG na Slovensku.

Čo sa týka celkovej hodnoty realizovaných transakcií, najväčší nárast zaznamenal v roku 2021 sektor energetiky. V minulom roku boli v tomto sektore uzavreté transakcie v hodnote 123 miliárd eur, čo predstavuje nárast až o 200 %. Spotrebný sektor, služby a cestovný ruch dokázali svoj objem transakcií oproti minulému roku zvýšiť o 82 %.

Transakcie na Slovensku zaznamenali mierny medziročný nárast. Najvýznamnejšie obchody sa odohrali v sektore online a technológií. Najväčšími slovenskými transakciami boli akvizícia lídra online rozvozu Bistro.sk a akvizícia FinGO.sk. Najzaujímavejším slovenským dealom sa stala akvizícia slovenskej softvérovej spoločnosti Capturing Reality, ktorú kúpil americký herný gigant Epic Games. KPMG Slovensko v tejto transakcii asistovalo predávajúcim.

Spoločnosti využívali M&A najmä kvôli atraktívnym cenám a tiež potrebe vyriešenia nástupníctva. Mnoho sektorov bolo zasiahnutých narušením dodávateľských reťazcov. Viaceré firmy však aj napriek tomu dosiahli priaznivé výsledky, lebo oživený trh bol ochotný akceptovať aj vyššiu cenovú hladinu.

Celosvetovo aj v Európe by v roku 2022 mal pokračovať rast počtu aj objemu transakcií a to napriek tomu, že sa očakáva ďalšie zvyšovanie cien. Strategickí investori budú M&A využívať najmä na riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Na Slovensku by tento rok mal byť minimálne rovnako aktívny ako ten minulý. Koncom roka môže rast inflácie a súvisiaci rast úrokových sadzieb viesť k zatváraniu pozitívneho okna pre predávajúcich. 

„Momentálne zažívame nárast transakčnej aktivity naprieč odvetviami. Covidová kríza priniesla množstvo príležitostí, pričom mnoho z nich je ešte stále nevyužitých. Situácia na trhu priniesla nových víťazov, ktorí momentálne hľadajú ďalšie príležitosti. Navyše, transakčná aktivita zatiaľ ešte stále zostáva podporená priaznivými podmienkami financovania. Predpokladáme, že toto bude hlavným hnacím motorom ďalšieho rastu aktivity v roku 2022,“ uzatvára Stanislav Šumský.