Tri štvrtiny riaditeľov a vedúcich pracovníkov si myslia, že ich firma disponuje potrebnými znalosťami, zdrojmi, a zručnosťami na ceste k uhlíkovej neutralite. Takmer všetci sa zároveň plánujú zamerať na vzdelávanie svojich zamestnancov, aby získali potrebné zručnosti, ktoré urýchlia klimatické projekty. Aj spoločnosť KPMG poskytne každému z 227-tisíc zamestnancov na svete ESG školenie (zamerané na životné prostredie, sociálne aspekty a udržateľné spravovanie). Veľká väčšina firiem má aj systém odmien pre riaditeľov a vedúce pozície nastavený aj z pohľadu úspechu pri dosahovaní klimatických cieľov. Informácie vychádzajú z globálnej štúdie KPMG Climate Change & the People Factor.

Očakávané dôsledky klimatickej agendy na podnikanie a zamestnancov

V prieskume KPMG, ktorý sa realizoval tento rok (2021), uviedli takmer všetci respondenti, že na efektívne riešenie klimatických rizík sú potrebné významné zmeny v obchodnom modeli ich spoločnosti. V minulom roku sa podobne vyjadrilo len 74 %. Až dve tretiny riaditeľov a vedúcich pracovníkov očakávajú, že proces prechodu na uhlíkovú neutralitu bude mať negatívny vplyv na zamestnancov (zrušenie benefitov vo forme firemných áut, prednastavené hodnoty na spotrebu tepla, svetla, tlačených materiálov a pod.) a jedna tretina pripúšťa ako dôsledok prepúšťanie.

Čo sa týka cieľov a odmeňovania, veľká väčšina respondentov k tomu pristúpila u riaditeľov a vedúcich pozícií. Menej ako jedna tretina však už myslela aj na širší okruh zamestnancov či tímy a ich metriky odmeňovania zahŕňajú aj plnenie klimatických cieľov. 

Znalosti a zručnosti zamestnancov

„Obchodné spoločnosti a ich riaditelia sú čoraz sebavedomejší pri riešení klimatických výziev. Podkopať ich úsilie by však mohlo nezohľadnenie „ľudského faktora“. Zvyšovanie kvalifikácie a vytváranie príležitostí na zapojenie zamestnancov do tejto témy môže firmám pomôcť urýchliť prechod na uhlíkovú neutralitu,“ objasňuje Tatiana Hargašová, riaditeľka v KPMG na Slovensku, zodpovedná za KPMG Business Institute, ktorý zastrešuje odborné semináre a školenia pre klientov.

Vo svojich predstavenstvách nemá doteraz viac ako polovica respondentov experta na klimatické zmeny. Tri štvrtiny z nich však uviedli, že disponujú potrebnými znalosťami, zdrojmi i zručnosťami na rozvoj a realizáciu plánu dekarbonizácie svojej spoločnosti. Minulý rok pritom takmer polovica respondentov (47 %) priznala, že najnáročnejšou prekážkou k uhlíkovej neutralite bola pre nich absencia správnych zručností a znalostí. Takmer všetci ale zároveň dodávajú, že v súčasnosti plánujú vzdelávať svojich zamestnancov tak, aby napĺňali aktuálne potreby spoločnosti.

„Pri téme klimatických zmien sa zvyčajne zameriavame na správne nastavenie procesov, investícií či používanie technológií. Nemôžeme však zabúdať ani na človeka a jeho úlohu. Práve od ľudí v spoločnosti záleží, či sa podarí naplniť ambiciózne ciele, ktoré si stanovila firma. Vidíme rastúci trend investovania do zamestnancov, zapájať ich do procesov a príprav na prechod na nízko emisné obchodné modely. Je kľúčové, aby sme v zamestnancoch podnietili ich zručnosti a talent a dovolili im prichádzať s nápadmi i inováciami, ktoré sú koniec-koncov nevyhnutné na ceste za dosahovaním uhlíkovej neutrality.“ dodáva Tatiana Hargašová.

Klimatické záväzky spoločnosti KPMG

  • KPMG sa zaviazala, že počas nasledujúcich troch rokov bude každému z 227-tisíc zamestnancov na svete poskytnuté ESG školenie. Zamestnanci spoločnosti sa tak stanú ambasádormi pozitívnej zmeny.
  • Do roku 2030 prejde postupne KPMG vo všetkých krajinách, kde pôsobí, na 100-percentné využitie energie z obnoviteľných zdrojov. Ide o súčasť záväzku v rámci iniciatívy RE100, ktorá spája záujem vplyvných podnikov pri prechode na uhlíkovú neutralitu.
  • Emisie, ktoré nebude možné odstrániť, bude KPMG vyvažovať prostredníctvom externých akreditovaných dobrovoľných kompenzácií uhlíkovej stopy.

O prieskume

KPMG v spolupráci s právnickou spoločnosťou Eversheds Sutherland zverejnila pri príležitosti COP26 prieskum „Climate Change & the People Factor“. Ku klimatickým rizikám a dôležitosti ľudského kapitálu sa vyjadrilo 1 095 lídrov a riaditeľov z popredných spoločností z celého sveta. Odpovede boli zbierané počas augusta 2021.