Ekonomická univerzita v Bratislave udelila Richardovi Farkašovi vedeckú hodnosť „doctor honoris causa“, ako jednému zo siedmich Slovákov v celej histórii

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila Richardovi Farkašovi, partnerovi KPMG na Slovensku zodpovednému za audit, vedeckú hodnosť „doctor honoris causa“. Toto ocenenie sa udeľuje od roku 1993 a doteraz ho získalo 37 ľudí, z toho len sedem zo Slovenska.

Richard Farkaš dostal túto hodnosť ako medzinárodne uznávaná a rešpektovaná osobnosť akademického života, za jeho prínos v oblasti účtovníctva a audítorstva, osobitne za jeho podiel na vzniku profesijných inštitúcií audítorskej a účtovnej profesie na Slovensku.

V KPMG na Slovensku pracuje od roku 1993, partnerom sa stal v roku 1997. Má rozsiahle skúsenosti s auditom účtovných závierok a skupinových balíkov pre nadnárodné a slovenské spoločnosti. Zaoberá sa aj posudzovaním vplyvu právnych predpisov EÚ a IFRS na slovenskú účtovnú legislatívu. Bol členom Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu a tiež je autorom množstva odborných publikácií.

Richard Farkaš dlhodobo spolupracuje s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ktorá v súčasnosti ako jediná vysoká škola na Slovensku poskytuje vzdelanie v študijnom programe Účtovníctvo a audítorstvo. Okrem jeho vplyvu na legislatívu to boli práve jeho bohaté profesijné skúsenosti, ako i jeho zanietenie prenášať ich do vzdelávania študentov a tvorby učebných textov, ktoré formovali stovky absolventov.

Srdečne mu za celú spoločnosť KPMG gratulujeme. Je to veľká pocta a ocenenie jeho odbornej práce, na ktoré sme všetci v KPMG hrdí.

Richard Farkas

Zdroj fotografií: Ekonomická univerzita v Bratislave, Pavol Harum

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás