Globálna ekonomika bude v najbližších troch rokoch rásť, je o tom presvedčených 60 % riaditeľov najvýznamnejších globálnych spoločností. Sedem z desiatich top manažérov označilo za hlavnú postpandemickú stratégiu svojho rastu fúzie a akvizície i vytváranie strategických aliancií. Do udržateľnosti plánuje investovať 30 % z nich viac ako 10 % tržieb. Plnenie cieľov stratégie ESG a digitalizácia sú pre rast nevyhnutné. V dôsledku toho 75 % respondentov tvrdí, že sú ich investície do digitálu a ESG prepojené. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu 2021 KPMG CEO Outlook.

Generálni riaditelia sú optimistickí – globálna ekonomika sa bude oživovať

Riaditelia najväčších svetových spoločností sú si stále viac istí ekonomickým oživením napriek tomu, že vírusový variant delta spomaľuje návrat k stavu pred pandémiou. Prvýkrát od januára 2020 je o tom presvedčených viac ako 60 %. Lídri očakávajú rapídny rast prostredníctvom akvizícií a strategických aliancií. Deväť z desiatich riaditeľov v prieskume potvrdilo, že v nasledujúcich troch rokoch plánuje realizovať takéto transakcie.

Pandemickú situáciu nevnímajú ako krízu, ale potenciál na investície. Väčšina riaditeľov (88 %) má ambície zvýšiť počet svojich zamestnancov, no napriek tomu až 60 % z nich uprednostňuje investície do technológií pred zvyšovaním kvalifikácie svojej pracovnej sily.

Investície do ESG

(Environmental, Social, and Governance Criteria - Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá)

„Keby sme chceli nájsť v udalostiach, ktoré nás ovplyvňovali posledných 18 mesiacov niečo pozitívne, potom je to fakt, že generálni riaditelia kladú stratégiu ESG do centra svojich plánov na obnovu a dlhodobý rast. Ohrozené životné prostredie a spoločenské hrozby nám jasne ukázali, že musíme spolupracovať a zmeniť svoje správanie a nastavenie. Riaditelia firiem sú si vedomí toho, že musia byť medzi prvými, kto príde so zmenou a riešeniami,“ vysvetlil Ľuboš Vančo, predseda rady partnerov KPMG na Slovensku.

Cestovné obmedzenia a práca na diaľku spôsobili, že mnohým nadnárodných spoločnostiam sa takto podarilo znížiť svoj negatívny vplyv na životné prostredie. V trende udržateľnosti chcú pokračovať. Až tretina riaditeľov si uvedomuje, že ak sa nebudú usilovať o dosiahnutie klimatických cieľov, zníži to ich konkurenčnú výhodu a ovplyvní ich výsledky.

„Lídri sú pod rastúcim tlakom, aby reportovali, ako zmena klímy ovplyvňuje ich obchodné stratégie a finančné výkazníctvo. Zorientovať sa v tak rýchlo sa vyvíjajúcom vykazovaní ESG a štandardoch je náročné. Získavanie talentov, zavádzanie procesov a kontrol, práca s dátami a správne uchopenie ESG umožní obchodným spoločnostiam budovať dôveru a získať konkurenčnú výhodu,“ dodáva Ľuboš Vančo.

Digitalizácia a bezpečnosť

Spolupráca je pre riaditeľov najvýznamnejších globálnych spoločností dôležitá. Sedem z desiatich lídrov v prieskume uvádza, že nové partnerstvá budú rozhodujúce pre rozvoj digitálnej transformácie, 79 % však dodáva, že ochrana ich partnerských spoločností a dodávateľských reťazcov je rovnako podstatná ako budovanie vlastnej kybernetickej ochrany.

Riaditelia si uvedomujú, že digitál je dôležitým zdrojom pre tvorbu novej hodnoty. Dve tretiny (67 %) respondentov preto uviedli, že plánujú navýšiť investície do inovácií a vylepšovania procesov.

O prieskume:

Prieskum KPMG 2021 CEO Outlook bol realizovaný od 29. júna do 6. augusta 2021 na vzorke 1 325 generálnych riaditeľov z Austrálie, Kanady, Číny, Francúzska, Nemecka, Indie, Talianska, Španielska, Japonska, UK a USA. Vrcholoví manažéri v prieskume poskytujú svoj pohlad na ekonomiku a vývoj na nasledujúce 3 roky. Skúmajú sa tiež hlavné spoločenské výzvy akými sú zmena klímy a diverzita.