Stavebný priemysel po desaťročia výrazne investoval do technológií a vďaka svojej rozmanitosti ho pandemická kríza nezasiahla tak výrazne ako iné sektory. Medzi lídrami v sektore preto panuje optimizmus. Väčšina z nich očakáva v nasledujúcom roku rast tržieb, dokonca tri z desiatich stavebných spoločností uviedli, že očakávaný nárast ich výnosov bude predstavovať viac ako 10 %. Tieto zistenia vyplývajú z globálnej štúdie 2021 Global Construction Survey, v ktorej malo zastúpenie aj Slovensko.

Polovica všetkých respondentov vníma budúcnosť stavebného priemyslu optimisticky. Dve tretiny opýtaných očakávajú nárast objemu projektov a zisku.

„Z pandemickej krízy si stavebný priemysel odniesol ponaučenie najmä z pohľadu odolnosti voči neočakávateľným udalostiam. Len 34 % týchto firiem uviedlo, že sa im podarila integrácia riadenia rizika do ich podnikania. Zvyšné dve tretiny respondentov preto plánujú tento nedostatok odstrániť a investície smerovať práve do risk manažmentu,“ uviedla Zuzana Blažejová, výkonná riaditeľka, oddelenie daňového poradenstva a líderka pre sektor nehnuteľností v spoločnosti KPMG na Slovensku.

Odvážnejšie investície do technológie

Trend práce na diaľku a digitálne spolupráce podnietili takmer polovicu (43 %) firiem naďalej investovať do inovácií. Respondenti prieskumu hodnotia technológie ako jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý strojárskym a stavebným spoločnostiam pomáha vyrovnať sa s pandemickou krízou. Zároveň im v budúcnosti majú pomáhať v prípade podobných šokov, aké nastali vplyvom šírenia COVID-19.

Spoločnosti, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách a majú väčší počet dodávateľov, musia čeliť výzvam spojených s integráciu, riadením rizík a projektov. Iba 16 percent z nich v prieskume potvrdilo, že majú plne integrované systémy a nástroje.
 

„Pokiaľ ide o automatizáciu - iba 6 % spoločností má svoje obchodné procesy automatizované. Automatizácia dokáže nahradiť, urýchliť a zjednodušiť manuálne úlohy,“ zhodnotila Zuzana Blažejová.

O štúdii:

Štúdia No turning back, An industry ready to transcend, je 13. vydaním Global Construction Survey. Ponúka pohľad 186 lídrov v strojárskych a stavebných spoločnostiach a tiež projektových lídrov z rôznych odvetví. Prevažná väčšina respondentov pochádza z organizácií, ktoré realizujú významné investičné projekty. Odpovede boli zbierané v roku 2021 prostredníctvom osobných rozhovorov.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás