Takmer polovica biznis líderiek vo svete je presvedčená, že ich firma je transparentná, pokiaľ ide o rovnosť platov mužov a žien. Medziročne tento podiel narástol o 7 %. Pandémia podľa manažériek  nespomalila zrovnoprávňovanie žien a mužov vo firmách, ale viac ako deväť z desiatich uviedlo, že podnikateľský sektor je ešte ďaleko od toho, aby bolo postavenie žien v manažmente firiem skutočne rovnocenné. Tieto zistenia vyplynuli z aktuálneho celosvetového prieskumu KPMG – Global Female Leaders Outlook 2020.

„V dnešnej dobe môže mať diverzita významne pozitívny vplyv na úspech spoločností a stať sa konkurenčnou výhodou. Potvrdzujú to aj výsledky nášho prieskumu, kde iba štvrtina respondentiek uviedla, že očakáva spomalenie pokroku v oblasti diverzity v dôsledku koronakrízy,“ konštatuje Ivana Mazániková, partnerka KPMG na Slovensku.

Podľa spomínaného prieskumu KPMG sa ženy - manažérky pri svojej práci zameriavajú na dva ciele - dlhodobý obchodný úspech firmy, v ktorej pracujú, a pozitívny vplyv na spoločnosť. Šesť z desiatich respondentiek verí, že napriek kríze budú ich firmy v nasledujúcich troch rokoch rásť. Viac ako polovica opýtaných však očakáva zníženie počtu kancelárskych priestorov.

Štyri z desiatich žien v top manažérskych pozíciách neočakáva, že pandémia bude mať vplyv na ich kariéru. Za kľúčové vlastnosti lídra v kríze považujú vizionárske a inovatívne myslenie, vysokú mieru flexibility a agility a schopnosť byť tímovou hráčkou.

Najdôležitejšou zmenou, ktorú priniesla koronakríza, je podľa manažériek nárast používania nástrojov digitálnej komunikácie. Takmer dve tretiny z nich sú zároveň presvedčené, že ich komunikácia so zamestnancami sa počas krízy zlepšila.

Počet dostupných talentovaných zamestnancov sa podľa účastníčok prieskumu KPMG zvýšil vďaka flexibilite, ktorú ponúka práca na diaľku. Okrem finančných odmien však bude potrebné zaviesť nové stimuly, ktoré by mali pomôcť firmám prilákať najlepších ľudí. 

„Medzi najdôležitejšie benefity patria podľa žien - manažériek rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, pozitívna atmosféru v tíme a časová flexibilita,“ dopĺňa I. Mazániková.

Z výsledkov prieskumu tiež vyplynulo, že okrem zabezpečenia likvidity by sa biznis lídri mali zamerať na dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, na udržanie si kľúčových zamestnancov a na intenzívnu komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami, nielen akcionármi. 

O štúdii

Prieskum Global Female Leaders sa uskutočnil na vzorke 675 žien v top manažérskych pozíciách z 52 krajín sveta. Viac ako polovica (57 %) respondentiek pôsobí vo firmách s ročnými príjmami vo výške viac ako 500 miliónov USD. Prieskum sa uskutočnil online formou v mesiacoch september – október 2020. Viac informácií v anglickom jazyku nájdete na www.kpmg.com/gflo .

Spojte sa s nami