Ženy sa spoliehajú na dáta, muži na intuíciu

Ženy sa spoliehajú na dáta, muži na intuíciu

Šesť z desiatich žien na vysokých manažérskych pozíciách sa pri strategických rozhodnutiach spolieha na dostupné údaje a poznatky, kým viac ako dve tretiny ich mužských kolegov v rovnakej situácii dajú skôr na svoju vlastnú intuíciu. Top manažérky za najdôležitejšie faktory úspechu považujú silnú sieť osobných kontaktov a dobré komunikačné schopnosti. Tieto zistenia vyplynuli z novej štúdie KPMG Global Female Leaders.

1000

Takmer polovica (48 %) respondentiek sa cíti komfortne s novými technológiami ako je umelá inteligencia, blockchain, zmiešaná realita alebo 3-D tlač. Avšak ženy-manažérky sú opatrnejšie, pokiaľ ide o vplyv umelej inteligencie na pracovné miesta. Iba 47 % opýtaných sa v prieskume KPMG vyjadrilo, že umelá inteligencia vytvorí viac pracovných miest, ako ich bude eliminovať. Medzi mužskými lídrami firiem sa takto vyjadrilo 62 % respondentov.

Rozdiely medzi mužskými a ženskými manažérmi sú aj v otázke rastu firiem. Kým veľmi presvedčených o rastovom potenciáli svojej spoločnosti je 77 % žien–topmanažérok, u ich mužských náprotivkov je to až 90 %. Mužskí lídri sú optimistickejší aj v prípade očakávaného rastu počtu zamestnancov. Rast o viac ako 6 % očakáva 33 % žien v top pozíciách v porovnaní s 37 % mužských riadiacich pracovníkov.

Najdôležitejším faktorom osobného úspechu je pre ženy vo vedúcich pozíciách aktívna osobná sieť kontaktov. Na druhom mieste sa umiestnili silné komunikačné zručnosti a na treťom dôkladné know-how nových technológií.

„Rýchlosť, akou dnes musia lídri prijímať rozhodnutia, napríklad v nadväznosti na očakávania zákazníkov, neustále rastie. Ženy vo vedúcich pozíciách majú nielen dostatočné zručnosti, ale aj silu viesť svoje spoločnosti v tejto dobe, ktorá sa vplyvom technológií neustále mení," skonštatovala Ivana Mazániková, výkonná riaditeľka zodpovedná za agendu žien, KPMG na Slovensku.

Keďže ženy v top manažmente sú stále v menšine oproti svojim mužským kolegom, viac ako osem z desiatich respondentiek prieskumu Global Female Leaders považuje programy na podporu žien za dobrý spôsob ako umožniť viacerým ženám dostať sa do vedúcich pozícií. Šesť z desiatich opýtaných vrcholových manažérok si taktiež myslí, že programy na podporu žien sú stále potrebné. Zaujímavým zistením je, že len necelých 30 % respondentiek prieskumu KPMG vidí svoj ďalší kariérny krok v rámci spoločnosti, v ktorej aktuálne pôsobí. V prípade, že súčasnú firmu opustia, až 89 % očakáva, že ich nástupkyňou bude žena.
 

O štúdii

Prieskum Global Female Leaders sa uskutočnil na vzorke 699 žien v top manažérskych pozíciách zo 42 krajín sveta, ktoré pôsobia v štrnástich priemyselných odvetviach. Viac ako tretina (37 %) respondentiek pôsobí vo firmách s ročnými príjmami vo výške viac ako 500 miliónov USD. Prieskum sa uskutočnil online formou v mesiacoch marec – apríl 2018. Viac informácií v anglickom jazyku nájdete na www.kpmg.com/ceooutlook alebo www.kpmg.com/gflo .

 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk
 

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., a Slovak limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.