Pandémia koronavírusu takmer každého z nás pripútala viac k online prostrediu. Výnimkou nie sú ani školopovinné deti, pre ktoré je pojem online vyučovanie už rok rutinou. Virtuálny a reálny svet sú pre ne takmer nerozlíšiteľné. Prostredníctvom sociálnych sietí môžu udržiavať kontakt so svojimi rovesníkmi, na internet pridávať svoj vlastný obsah či sledovať príbehy zo života iných aj za hranicami našej krajiny. Je to však aj nástroj, ktorý zraňuje. Až 96 % detí vo veku od 13 do 14 rokov malo aspoň jednu osobnú skúsenosť s kyberšikanou.

Sociálne siete boli vytvorené na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi. Je prirodzené, že každý chce pôsobiť pred ostatnými v čo najlepšom obraze. To platí najmä pre „digitálnu generáciu“, pre ktorú je takáto forma komunikácie úplne prirodzená. Musíme si však dať pozor na riziká a hovoriť o nich aj s deťmi.

„Sociálne siete umožňujú sledovať pohyb a aktivitu ľudí, výrazne zasahujú do nášho súkromia. Všetko, čo sa na sociálnych sieťach raz objaví, už tam zostane. Treba byť opatrný, nie každý, kto si vás pridá, má dobré úmysly,“

hovorí Andrea Cox z občianskeho združenia digiQ.

Podľa prieskumu EÚ kids online Slovensko, deti vo veku od 9 do 10 rokov takmer vôbec nezažívajú kiberšikanu. Iba 29 % z nich sa stretlo s tým, že by ich niekto prostredníctvom internetu ponižoval. Keď sa však pozrieme na vekovú skupinu od 13 do 14 rokov, až neuveriteľných 96 % z nich malo za posledný rok aspoň jednu osobnú skúsenosť s kyberšikanou.

V tejto digitálnej dobe je dôležitá prevencia, a preto KPMG na Slovensku v spolupráci s občianským združením digiQ ponúka školám pomoc vo forme programu Cybe4Kids. Za dva roky fungovania sa ho zúčastnilo už 1 400  detí. Novinkou roku 2020 je interaktívny webinár doplnený hrami a aktivitami, na ktorom sa deti dozvedia aj nasledovné témy:

1. Tipy, ako si poradiť s kyberšikanovaním

  • Dávajte si pozor na to, čo o sebe zverejníte na internete. To, čo sa raz na internet dostane, tam už navždy zostane. Zostanú tam aj dôkazy o ubližovaní.
  • Nikto nemá právo vám ubližovať, vysmievať sa alebo vám nadávať.
  • Nie ste na to sami, povedzte o tom niekomu. Až 26 % detí a dospievajúcich o negatívnych skúsenostiach na internete nehovorí s nikým. Ak ubližujú inému – nie je to v poriadku, nebuďte ticho a zmeňte to.

2. Ako zistiť, či ide o hoax?

Na internete je množstvo informácií a ani dospelí, nie to ešte deti, často nevedia odlíšiť pravdu od výmyslov. Najpodstanejšie je overiť zdroj – pôvod informácie. Ak pri článku, obrázku či videu nie je uvedený, mali by sme ho vyhľadať. Zamyslite sa aj na tým, ako sa pri čítaní cítite. Nahneval alebo vás vystrašil obsah, ktorý ste videli? Pravdepodobne ide o manipulatívny text. Preto si skontrolujte aj to, čo o danej informácií hovoria vyhľadávacie nástroje. Ak ide o hoax, je možné, že túto informáciu už tak niekto pred vami označil.

„Stretla som sa s tým, že deväťročný chlapec tvrdil, že si dokonale naštudoval tému koronavírusu SARS CoV-2, pretože sleduje rôzne vlogy a blogy „expertov“. Veril, že je už dokázané, že vírus bol vyrobený v laboratóriu. Po tejto skúsenosti som presvedčená, že osveta, ktorú cez Cyber4Kids robíme je užitočná a veľmi potrebná najmä v tejto dobe, ktorá sa hemží dezinformáciami,“

hovorí o svojom zážitku Lygia Fullbrook
senior manažérka KPMG na Slovensku
lektorka Cyber4Kids

O projekte Cyber4Kids

Projekt Cyber4Kids bol založený v roku 2018 a jeho cieľom je vzdelávať deti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kritického myslenia. Vzdelávací projekt realizuje občianske združenie digiQ v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku. Školenia prebiehajú formou dialógu na základných školách, aby deti mohli prezentovať svoje skúsenosti a zážitky z online prostredia. Novinkou, od roku 2020, je online školenie – interaktívny webinár doplnený hrami a inými zaujímavými aktivitami. Školení sa zúčastnilo už 1 400 detí. Minulý rok sa počas jedného mesiaca uskutočnilo deväť webinárov na troch rôznych gymnáziach a do projektu je zapojených viac ako 15 dobrovoľných lektorov.