Innogy prevezme maďarská skupina MVM, KPMG asistovalo pri transakcii kupujúcim

Akvizícia energetickej skupiny Innogy v ČR

Spoločnosť KPMG asistovala maďarskej štátnej energetickej skupine MVM pri akvizícii Innogy v Českej republike.

1000
Marc Leubner

Associate Partner, Head of Deal Advisory

KPMG in Slovakia

E-mail
Innogy prevezme maďarská skupina MVM, KPMG asistovalo pri transakcii kupujúcim

Novým vlastníkom energetickej skupiny Innogy v Česku bude maďarská spoločnosť MVM Group. Firmu odkúpi od nemeckej E.ON SE. Spoločnosť KPMG bola poradcom na strane kupujúceho. Transakcia ešte podlieha schváleniu Európskej komisie.

Tím finančného due diligence viedol výkonný riaditeľ Marc Leubner z bratislavskej kancelárie KPMG. Súčasťou jeho tímu boli Miroslav Talian (senior manager), Michal Maxim (senior manager), Marieta Regi Balint (manager), Miloš Fleischer (senior associate), Andrea Schmidtová (senior associate) a Erik Menhart (senior associate).

Celý tím riadili partner Igor Mesenský a Josef Sklenář z pražskej kancelárie KPMG. Daňové due diligence zaisťoval Pavel Rochowanski, Diana Marková a Ivana Koláčková. Oblasti IT zastrešovali Ondřej Jaroš, Radka Roháčová a Jiří Šulc, všetci pôsobia v pražskej kancelárii KPMG.

Akvizícia súvisí s rozhodnutím Európskej komisie, ktorá povolila energetickej spoločnosti E.ON prevzatie časti majetku firmy Innogy za splnenia určitých podmienok, medzi ktoré patrí práve predaj plynárenských a elektrárenských aktivít Innogy v Česku. Innogy je najväčším dodávateľom plynu v Českej republike, v súčasnej dobe má 1,2 milióna odberateľov plynu a 0,4 milióna odberateľov elektriny.

Globálna pôsobnosť. Znalosť odvetví. Lokálny tím.

KPMG bolo na základe prieskumu Thomson Reuters SCD za rok 2019 vyhlásené za lídra v M&A poradenstve v Európe z hľadiska počtu realizovaných transakcií. Taktiež na Slovensku KPMG patrí medzi popredných M&A poradcov.

KPMG Transakčné poradenstvo poskytuje širokú škálu služieb investičného bankovníctva a transakčného poradenstva pre domácich a zahraničných klientov. Naši odborníci majú skúsenosti a hlboké znalosti podnikových financií, medzinárodných transakcií a projektového financovania. Klientom poskytujeme poradenstvo v oblastiach fúzií a akvizícií, predaja, dlhového a akciového financovania, reštrukturalizácií, komerčného oceňovania a privatizácií.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., a Slovak limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.