Pandémia nového koronavírusu zastavila výrobu áut po celom svete. Kým čínsky trh sa začína pomaly zotavovať, ten európsky sa zastavil len nedávno. Kríza v automobilovom sektore sa bude vo svete zrejme šíriť v dvoch vlnách. Veľké ťažkosti robí automobilkám aj reštart výrobných plánov, ktoré sa menia takmer denne. Niektoré automobilky vyrábajúce na Slovensku plánujú prejsť na výrobu elektromobilov.

Odlišný vývoj šírenia nového koronavírusu a rozdielne reakcie európskych krajín na túto krízu odďaľujú hospodárske oživenie. Automobilový priemysel ekonomicky oslabujú aj nedostatočné zásoby, ktoré nepostačujú ani na 6 týždňov, zložité dodávateľské reťazce, napätie na trhu či klesajúci predaj.

KPMG Automotive Institute predpokladá, že globálny reštart automobilového priemyslu možno očakávať najskôr v treťom štvrťroku 2020. Spoločnosti s vyváženým rozložením globálnych výrobných a predajných aktív a spoločnosti s vysokou angažovanosťou v Číne, budú koronakrízou zasiahnuté menej.

Odborníci z KPMG očakávajú, že časové oneskorenie v dodávateľskom a odberateľskom reťazci spustí dve približne 5-mesačné vlny, počas ktorých bude kolísať vyťaženie výrobných kapacít:

  • Prvých 4 až 6 týždňov: takmer úplné zastavenie výroby na úrovni ~10-20 % celkovej kapacity.
  • Nasledujúce 4 týždne: postupný nábeh výroby až na 50 % kapacity.
  • Nasledujúce 4 týždne: obnova výroby až na 80 % kapacity. Ďalšie 1 až 2 mesiace: návrat na 90 % vyťaženie výrobnej kapacity a prípadny dobeh stratených mesiacov, ak bude dopyt stimulovaný.

  • Ak nebude možné dopyt stimulovať, automobilový sektor môže upadnúť do väčšej recesie a využitie výrobných kapacít poklesne na 70 - 80 %, čo môže v ďalších 5 mesiacoch vyústiť do oveľa zásadnejších zmien, a až následne sa prispôsobia výrobné kapacity na nový štandard dopytu.

Koronakríza výrazne zasiahla aj automobilový priemysel na Slovensku. Všetky štyri automobilky odstavili v marci výrobu, čo následne spôsobilo, že väčšina dodávateľov na Slovensku výrazne znížila objem výroby alebo zavrela prevádzku.

„Boli sme svedkami reťazovej reakcie. Odstavenie výroby u menšieho dodávateľa, predovšetkým kvôli povinnej karanténe, obmedzilo následne výrobu v automobilkách, a tiež u ďalších dodávateľov. Stalo sa to najmä z dôvodu veľkej regionálnej prepojenosti dodávateľov. Do budúcna bude pre slovenské automobilky kľúčové, aby dokázali zabezpečiť stabilitu a spoľahlivosť dodávok, a tiež dostupnosť a bezpečnosť pre svojich zamestnancov, ako aj dodávateľov, “ vysvetľuje Peter Nemečkay, líder pre automobilový priemysel, KPMG na Slovensku.

Podľa Nemečkaya majú niektoré automobilky v pláne prejsť alebo už v tomto roku prechádzajú na výrobu elektromobilov. Predstavuje to pre nich novú výrobu, pričom v minulosti im so spúšťaním novej výroby výrazne pomáhali inžinieri zo zahraničia, najmä z materských spoločnosti. V súčasnej situácii sa pri zákaze cestovania budú musieť slovenské automobilky a ich dodávatelia vyrovnať aj s týmito obmedzeniami a nájsť spôsob, ako to vyriešiť. 

Spojte sa s nami