Operátorom výberu mýta vo svete ročne unikajú milióny dolárov

Operátorom výberu mýta ročne unikajú milióny dolárov

Podľa výsledkov štúdie KPMG International Toll Benchmark Study 2019 strácajú operátori výberu cestného mýta vo svete milióny dolárov ročne kvôli prevádzkovej neefektívnosti. V priemere ide až o 8 miliónov dolárov ročne na jedného operátora, pričom až tretinu únikov pri výbere mýtneho majú na svedomí neaktuálne dáta o vozidlách. Na straty operátorov majú výrazný vplyv aj nedostatočné právne nariadenia súvisiace s výberom mýta a celkovo vysoké náklady na samotný výber mýtneho.

1000
toll benchmark

Podľa autorov spomínanej štúdie čakajú v blízkej budúcnosti operátorov výberu mýta náročné úlohy – príprava na autonómne vozidlá, autonómny výber mýta či využívanie zhromaždených údajov na transformáciu zákazníckej skúsenosti. Trendom je odstraňovanie hotovosti zo systému výberu mýta.

Lídri na trhu používajú tzv. Open Road Tolling, teda výber mýta bez toho, aby vozidlo muselo zastaviť alebo spomaliť na spoplatnenej ceste (opakom sú známe mýtnice v niektorých krajinách EÚ) a tzv. Electronic Toll Collection, teda elektronický výber mýta. To v praxi znamená, že mýto sa platí elektronicky buď predplateným paušálom alebo podľa počtu odjazdených kilometrov sa fakturuje príslušná suma. Obe máme zavedené aj na Slovensku.

Prevádzkovatelia mýtnych služieb majú zároveň prístup k cenným zdrojom údajov. Tieto údaje by podľa autorov štúdie KPMG mali používať na plánovanie toku dopravy, dopytu po mýtnom, potrebné investície i na podporu partnerov ekosystému mobility.

Medzi lídrov v tomto sektore patria najmä spoločnosti v súkromnom vlastníctve. Ich cieľom nie je šetriť a znižovať náklady, práve naopak. Investujú do nových technológií, pričom prioritou je komfort zákazníkov, teda užívateľov rýchlostných ciest a diaľnic.

Napriek výrazným investíciám dosahujú lídri v odvetví v priemere o 5 % vyššiu maržu ako ostatní operátori. Tí vykazujú celkové náklady na výber mýtneho viac ako dvojnásobne v porovnaní s lídrami. Tieto náklady boli často zapríčinené manuálnymi metódami výberu, keďže mnohé firmy sa spoliehajú na starú technológiu. Iba 25 % skúmaných firiem používa systémy, ktoré sú rok alebo menej ako rok staré. Naopak 39 % využíva technológie staré päť a viac rokov.

„Ak by sa spoločnosti, ktoré v tomto odvetví vykazujú podpriemerné výsledky, zlepšili na úroveň lídrov, dalo by sa podľa našich prepočtov ušetriť viac ako 90 miliónov USD. To je množstvo peňazí, ktoré by mohli byť použité napríklad na zlepšenie kvality ciest," dodáva na záver Stephen Beatty, globálny riaditeľ odvetvia infraštruktúry, KPMG International.

O štúdii

Štúdiu Toll Benchmark Study 2019 zrealizovala spoločnosť KPMG International a jej členské firmy v roku 2018 na základe údajov od 65 verejných a súkromných mýtnych operátorov po celom svete. Respondenti zastupovali organizácie v 15 krajinách, Slovensko nebolo súčasťou tejto štúdie. Všetky údaje o nákladoch boli založené na najnovších finančných výsledkoch jednotlivých prevádzkovateľov mýta. Zahraničné meny boli prepočítané na americké doláre pomocou výmenného kurzu platnému ku koncu septembra 2018. 

Pre viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb,  neváhajte kontaktovať sektorového lídra prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.